terug naar actueel

10 veelgestelde vragen over de gezamenlijke aanbesteding van leermiddelen van SIVON

  • bijgewerkt op 01 juni 2021

De voorbereidingen voor de gezamenlijke aanbesteding voor leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) zijn in volle gang. Hoe werkt een gezamenlijke aanbesteding precies, wat doet SIVON en waarom zou u meedoen aan een gezamenlijke aanbesteding? We zetten de meest gestelde vragen voor u op een rij.

Wat levert het gezamenlijk aanbesteden van leermiddelen mij als bestuur op?

SIVON organiseert een gezamenlijk inkoopproces waar besturen dit anders individueel doen. U hoeft als bestuur niet meer zelf in gesprek met leveranciers over de inkoop van leermiddelen. Dit doet SIVON gezamenlijk voor haar leden.

Een gezamenlijke inkoop van leermiddelen bespaart tijd en inspanning van medewerkers. Doordat we expertise en de vraag bundelen, staan besturen sterker in de markt. Dit komt bijvoorbeeld terug in de gesprekken die we met marktpartijen voeren, die voor een individueel bestuur lastiger zijn te organiseren. Door vraagbundeling hebben we meer impact en kan SIVON beter sturen op een goede prijs-kwaliteitverhouding, prijstransparantie en het verkrijgen van betere voorwaarden. Denk aan betere leveringsvoorwaarden en managementinformatie.

Hoe werkt een gezamenlijke aanbesteding?

Samen met andere besturen kijken we welke behoeftes uw scholen hebben aan leermiddelen, de levering daarvan en bijkomende diensten. Met elkaar werken we de gezamenlijke aanvraag voor de aanbesteding uit. Deze aanvraag zetten we uit bij leveranciers, waarna de leverancier(s) die het beste uit de aanbesteding komt de leermiddelen mag leveren. Is de aanbesteding afgerond, dan kunnen de scholen bij deze leverancier de leermiddelen bestellen.

Vo-leerlingen kijken naar een laptopscherm in de klas.

Ik doe nog niet mee, maar heb wel interesse. Kan ik nog aansluiten?

U kunt meedoen met de eerstvolgende aanbestedingstrajecten. Bekijk het actuele overzicht van alle aanbestedingen waar u nog bij kunt aansluiten. Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze relatiemanagers voor meer informatie.

Is het mogelijk om nu al mee te doen aan een gezamenlijke aanbesteding, ook al loopt mijn contract nog een jaar door?

Wij adviseren de looptijd van het huidige contract te respecteren en aan te sluiten bij de gezamenlijke aanbesteding die aansluit op de einddatum van uw huidige contract.

Wat doet SIVON en wat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van scholen?

SIVON bundelt de vraag vanuit deelnemende besturen en vertaalt deze onder meer in een aanbestedingsstrategie en -uitvraag. Ook voeren we het gesprek met marktpartijen; hier vindt een belangrijk deel van de marktwerking plaats en dit vormt belangrijke input voor formuleringen in de aanbestedingen.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de totstandkoming van een onderwijskundige visie, leermiddelenbeleid en -keuzes. De afwikkeling met uw huidige leverancier valt ook onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Hoe bereid ik me goed voor op een gezamenlijke aanbesteding?

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden, hebben we een stappenplan uitgewerkt.

  1. Wijs een contactpersoon aan
  2. Vertaal onderwijsvisie naar leermiddelenbeleid
  3. Breng de huidige situatie in kaart
  4. Haal de leermiddelenbehoefte op

Lees meer over hoe u voorbereidt op de aanbesteding in het artikel: Samen leermiddelen aanbesteden: zo bereidt u zich goed voor.

Ik heb hulp nodig bij de voorbereiding op de aanbesteding. Bij wie klop ik aan?

O21 en VO-content zijn organisaties die u kunnen helpen bij de voorbereiding. Als SIVON-lid volgt u met een korting een traject bij een van deze partijen.

Wat is de planning voor de gezamenlijke aanbesteding?

Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs vinden verschillende aanbestedingen plaats. Bekijk voor de meest actuele informatie het overzicht van alle aanbestedingen. Daarin leest u bij welke lopende aanbestedingen u nog kunt aansluiten en welke al zijn afgerond.

Wat zijn de verschillende vormen van contracten? Maken jullie hier een keuze in?

In het vo verwachten we verschillende aanbestedingen te doen, gericht op levering in een all-in-one raamovereenkomst (ILF, ELF en GLF) en levering per lesmethode. De inhoud hiervan, is gebaseerd op de vraag van deelnemende schoolbesturen.

Niet al mijn boeken zijn afgeschreven. Wat is hiervan de consequentie?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de afspraken die in het huidige contract zijn gemaakt in combinatie met de nieuwe afspraken. We kunnen hier dan ook geen algemeen antwoord op geven, maar kijken per bestuur naar het lopende contract en de consequenties hiervan.

Meer informatie

Wilt u meedoen aan de gezamenlijke aanbesteding of heeft u een vraag die we nog niet hebben beantwoord? Neem dan contact op met onze relatiemanagers voor meer informatie.

Meer lezen

Uit aanbestedingen van andere besturen is veel te leren. Wij verzamelen best and bad practices op het gebied van aanbesteden van leermiddelen. Lees de eerste 13 best practices over het aanbesteden van leermiddelen.