terug naar actueel

Aanmeldformulier Google Workspace: toestemming SIVON en op de hoogte blijven

  • 11 juni 2021

SIVON voert namens schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs de gesprekken met Google over Workspace. In onze gesprekken met Google spreken we namens het hele funderend onderwijs, maar het is voor ons ook goed om te weten om hoeveel schoolbesturen het ongeveer gaat. Wilt u kenbaar maken dat SIVON ook namens u het woord voert in gesprekken met Google? Vul dan onderstaand formulier in. Als u onderstaand formuleer al eerder heeft ingevuld, hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Als u zich aanmeldt, houden we u per mail en via informatiebijeenkomsten op de hoogte. Ook ontvangt u voorbeeldbrieven voor uw leraren en docenten, ouders van leerlingen en uw Raad van toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Let op: de voorbeeldbrieven zijn beschermd met een wachtwoord. Als u zich aanmeldt via onderstaand formulier, ontvangt u de wachtwoorden.

Aanmeldformulier toestemming SIVON en op de hoogte blijven over Google Workspace