terug naar actueel

Behoeftepeiling gezamenlijk inkopen LAS, LVS en ELO

  • 01 december 2020

SIVON inventariseert of scholen behoefte hebben aan het gezamenlijk inkopen van leerlingadministratiesystemen (LAS), leerlingvolgsystemen (LVS) en elektronische leeromgevingen (ELO). De behoeftepeiling verloopt via een vragenlijst. Op basis van de uitkomsten van de peiling bekijkt SIVON of er voldoende animo is om deze producten gezamenlijk in te kopen en hoe dat kan worden gedaan.

Voor een aantal producten en diensten, zoals internet, wifi en leermiddelen heeft SIVON schoolbesturen bij elkaar gebracht om deze gezamenlijk in te kopen. SIVON onderzoekt nu of er behoefte is aan het gezamenlijk inkopen van:

  • leerling administratie- of informatiesystemen
  • leerlingvolgsystemen
  • elektronische leeromgevingen

Waarom gezamenlijk inkopen?

Het gezamenlijk inkopen van producten en diensten kent verschillende voordelen. Dankzij de bundeling van expertise en massa kunnen scholen meer invloed uitoefenen op marktontwikkelingen. Ook verwachten we dat scholen door de massa voorwaarden kunnen krijgen die bij hen passen. Daarnaast worden scholen door SIVON ontzorgd bij het inkoopproces. SIVON zorgt voor de aanbesteding en zorgt voor juridische zekerheid. Wanneer de scholen hier behoefte aan hebben kan SIVON ook een rol spelen bij het contractmanagement na de inkoop.

Vul de behoeftepeiling in

Heeft u interesse in een dienst waarbij u samen met andere SIVON-leden bovengenoemde producten inkoopt? Vul dan de behoeftepeiling in.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze behoeftepeiling? Neem dan contact op met SIVON via info@sivon.nl of bel 079 – 329 68 68.