terug naar actueel

Behoeftepeiling gezamenlijk inkopen multifunctional printers en touchscreens

  • 01 december 2020

Naar aanleiding van vragen van verschillende leden inventariseert SIVON of andere scholen ook behoefte hebben aan het gezamenlijk inkopen van multifunctional printers en touchscreens (digiborden). De behoeftepeiling verloopt via een vragenlijst. Op basis van de uitkomsten van de peiling bekijkt SIVON of er voldoende animo is om deze producten gezamenlijk in te kopen en hoe we dat kunnen doen.

Multifunctional printers zijn apparaten die kunnen printen, scannen en kopiëren. Gebruikers van de printers kunnen worden geauthentiseerd via bijvoorbeeld een pasje, code of tag. Ook is het mogelijk om de printers te koppelen aan andere ict-systemen om bijvoorbeeld te scannen naar de personeelsadministratie of financiële administratie. 

Touchscreens zijn grote digitale schermen voor in het klaslokaal waarop kan worden geschreven. Deze worden ook wel digiborden genoemd.

Voor een aantal producten en diensten, zoals internet, wifi en leermiddelen heeft SIVON schoolbesturen bij elkaar gebracht om deze gezamenlijk in te kopen. SIVON onderzoekt nu of er behoefte is aan het gezamenlijk inkopen van:

  • multifunctional printers 
  • touchscreens (digiborden)
Een multifunctionele printer waarvan de klep open staat. Op de achtergrond zijn kantoorbenodigdheden zichtbaar.

Waarom gezamenlijk inkopen?

Het gezamenlijk inkopen van producten en diensten kent verschillende voordelen. Dankzij de bundeling van expertise en massa kunnen scholen meer invloed uitoefenen op marktontwikkelingen. Ook verwachten we dat scholen door de massa beter passende voorwaarden krijgen dan wanneer zij deze producten apart inkopen. Daarnaast worden scholen door SIVON ontzorgd bij het inkoopproces. SIVON zorgt voor de aanbesteding en zorgt voor juridische zekerheid. Wanneer de scholen hier behoefte aan hebben kan SIVON ook een rol spelen na de inkoop, bij het contractmanagement.

Vul de behoeftepeilingen in

Heeft u interesse in een dienst waarbij u samen met andere SIVON-leden de multifunctional printers of touchscreens inkoopt? Vul dan nu de behoeftepeiling per product in.

Behoeftepeiling voor de multifunctional printers

Behoeftepeiling voor touchscreens

Meer informatie

Heeft u vragen over deze behoeftepeiling? Neem dan contact op met SIVON via info@sivon.nl of bel 079 – 329 68 68.