terug naar actueel

Bestuurders gevraagd voor bestuurlijk overleg over ParnasSys

  • 14 oktober 2020

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van ParnasSys door mee te denken en uw wensen te delen met de makers? SIVON zoekt po-bestuurders uit het reguliere onderwijs voor het overleg met Topicus over ParnasSys. Bent u de bestuurder die we zoeken? Meld u dan aan!

Enkele jaren geleden heeft LECSO namens het speciaal onderwijs een Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor het leerlingvolgsysteem (LVS). Naar aanleiding van dit PvE zijn leverancier Topicus en enkele besturen uit het speciaal en het regulier onderwijs met elkaar in gesprek gegaan over de ontwikkeling van ParnasSys. Het doel van dit overleg is een meerjarige ontwikkelagenda dat gedragen wordt door de po-sector, waarin Topicus en de bestuurders dezelfde ambities en werkwijze delen. 

Topicus heeft de wens om het overleg op bestuurlijk en tactisch niveau uit te breiden met besturen uit het regulier onderwijs, zodat het overleg een brede afspiegeling is van de po-sector. Dit sluit aan bij de ambitie van SIVON: door met leveranciers in gesprek te gaan kan het onderwijs meer invloed uitoefenen op de ontwikkelagenda en het product-prijsbeleid.

SIVON wil daarom graag bijdragen aan de samenwerking met Topicus over de ontwikkeling van ParnasSys, en ziet dit overleg als een pilot voor overleg met andere leveranciers. 

Een vrouw staat voorover gebogen over een tafel. Om haar heen zitten en staan mensen. Ze kijken naar de tafel waar papieren liggen.

Waarom meedoen?

Door mee te doen aan het bestuurlijk overleg draagt u in een vroeg stadium bij aan de ontwikkeling van ParnasSys. U kunt duidelijk maken wat er nodig is, nog voordat het product gemaakt is. In het overleg met Topicus zijn eerder de volgende resultaten bereikt:

  • Er is meer aandacht voor en focus op de volgfunctionaliteit in ParnasSys.
  • Er is een gezamenlijke route voor de OPP-functionaliteit: een goed zicht op pijnpunten en de gewenste oplossingsrichting. Een concreet PvE is opgeleverd.
  • Er is een gezamenlijke route voor leerkracht-functionaliteit voor het plannen en volgen van het leerproces van de leerling. Dit is al voor een deel terug te zien is in het nieuwe ‘ParnasSys Leerkracht’.
  • Er is in het algemeen meer zicht op de brede ontwikkelagenda van ParnasSys als geheel.

Gesteund door een tactisch overleg 

In aanvulling op het bestuurlijk overleg is er met Topicus ook een overleg op tactisch niveau. Dit overleg – met functioneel beheerders en key users – richt zich op de daadwerkelijke invulling van de functionaliteiten. Dit tactisch overleg heeft veel toegevoegde waarde: het concretiseert de afspraken in het bestuurlijk overleg, en identificeert beleidsmatige keuzes die in het bestuurlijk overleg aan bod moeten komen. 

Profiel

De bestuurders die we zoeken hebben het volgende profiel: 

  • U heeft affiniteit met het LAS/LVS-domein (gebruik, functionaliteit, kosten, technologie)
  • U heeft een breed en lange termijn perspectief op wat een LAS/LVS kan betekenen voor het onderwijs
  • U richt zich op de relevantie voor de sector, niet alleen voor de eigen scholen
  • U heeft zelf scholen die gebruik maken van Parnassys, en is bekend met het product
  • heeft een goede verbinding/voeling met beheerders en key-gebruikers

De tijdsbesteding bedraagt ca. 4 dagdelen per jaar.

De gewenste samenstelling van het overleg is 10 bestuurders: 6 regulier en 4 speciaal, met een goede mix van grote en middelgrote besturen.

Het is daarnaast zeer wenselijk dat een beheerder of key user uit uw organisatie ook kan deelnemen aan het tactisch overleg. 

Aanmelden

Bent u de bestuurder die we zoeken? Meld u dan aan via leermiddelen@sivon.nl.