terug naar actueel

Extra mogelijkheid voor aanvraag devices voor les op afstand tijdens corona

 • 21 januari 2021

In december 2020 heeft het kabinet 15 miljoen euro vrijgemaakt voor de inkoop van laptops en tablets voor les op afstand tijdens corona. De laatste aanvraagronde voor devices is verlengd tot en met donderdag 28 januari 12:00 uur. De apparaten zijn bedoeld voor po- en vo-scholen, inclusief sbo en vso, die vanwege hybride onderwijs en les op afstand extra devices nodig hebben voor leerlingen die deze thuis niet hebben. In deze extra aanvraagronde geven we voorrang aan schoolbesturen die voor 15 december 2020 een aanvraag deden. Heeft uw schoolbestuur nog devices nodig? Lees dan in dit artikel wat de voorwaarden zijn en hoe u devices kunt aanvragen.

Om de inkoop van grote aantallen devices zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ervoor gekozen de uitvoering van deze regeling bij SIVON te beleggen. We verzoeken uw schoolbestuur dringend om lid van SIVON te zijn, dan wel te worden. De reden hiervoor is dat SIVON door de aanbestedingswetgeving geen devices kan leveren aan meer dan 20% niet-leden.

We vragen u daarom om een ledenovereenkomst te tekenen. Deze ontvangt u zodra uw aanvraag is gehonoreerd. Lidmaatschap van SIVON verplicht u op geen enkele manier tot afname van andere diensten of producten die SIVON namens schoolbesturen inkoopt.

Wilt u geen lid worden, of zijn de kosten voor lidmaatschap van SIVON een drempel voor uw schoolbestuur, neem dan contact met ons op via info@sivon.nl. Heeft u vragen over de regeling, lees dan meer bij de veelgestelde vragen onder ‘Aanvragen devices les op afstand’.

Voor wie?

De regeling is toegankelijk voor alle schoolbesturen die nog devices nodig hebben voor hun leerlingen, voor onderwijs op afstand tijdens corona. Schoolbesturen die eerder in  2020 een aanvraag deden, krijgen voorrang. 

Het uitgangspunt blijft dat schoolbesturen eerst kijken hoe ze zelf devices kunnen aanschaffen voor les op afstand. Bijvoorbeeld uit eigen middelen of door een aanvraag te doen bij de gemeente of andere fondsen. Als dat niet lukt, kunt u gebruik maken van deze regeling.

Voorwaarden

Alleen schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen. Om in aanmerking te komen voor devices via SIVON moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De leerlingen voor wie u devices aanvraagt hebben thuis geen laptop of tablet voor les op afstand in tijden van corona en de school kan hen hier niet in voorzien.
 • U heeft alle overige bestaande regelingen en mogelijkheden onderzocht. Denk aan devices aanschaffen met eigen middelen of een aanvraag doen bij de gemeente of andere fondsen. Ondanks dat is het niet gelukt om extra devices voor uw leerlingen te krijgen.

Hoe werkt de aanvraag?

 1. SIVON koopt nieuwe devices en zorgt dat deze zo snel mogelijk aan het schoolbestuur worden geleverd.  
 2. De nieuwe devices worden geleverd inclusief standaardsoftware, lader, hoes en 1 jaar fabrieksgarantie. Eventuele na–configuratie, aanvullende software zoals Office 365, uitlevering aan leerlingen en verzekering is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
 3. De devices worden eigendom van het schoolbestuur. 
 4. Aan de schoolbesturen wordt een eigen bijdrage van 25% van de prijs van het device gevraagd. SIVON verstuurt een factuur naar het schoolbestuur voor deze eigen bijdrage.

Type devices 

U kunt kiezen uit 3 type devices:

 • Windows-laptops (minimaal 13 inch scherm en 128 GB SSD opslag)
 • Chromebooks (minimaal 11,6 inch scherm, inclusief G-suite for Education)
 • iPads (laatste model)

Wilt u meer weten over de devices? Bekijk dan het overzicht met de minimale specificaties die SIVON zal leveren.

Eigen bijdrage van 25%

Aan de schoolbesturen wordt een eigen bijdrage van 25% van de prijs van het device gevraagd.

De aanbesteding voor de devices moet nog plaatsvinden. Daarom zijn de definitieve prijzen en de hoogte van de eigen bijdrage nog niet bekend. De geschatte eigen bijdrage is:

 • 125 euro voor Windows-laptops
 • 70 euro voor Chromebooks
 • 95 euro voor iPads

De definitieve eigen bijdrage kan mogelijk hoger of lager uitvallen.

Verwachte leveringstijd van devices

De levertijd van de devices is afhankelijk van de beschikbaarheid ervan op de markt en de levercapaciteit- en snelheid van de leveranciers.

Voor de devices uit deze aanvraagronde verwacht SIVON op zijn vroegst een levering tussen medio februari en medio maart voor de iPads en Chromebooks, en eind maart voor Windows-laptops. Dit kan gevolgen hebben voor uw onderwijskeuzes. Het is mogelijk dat de devices niet binnen de huidige lockdownperiode ingezet kunnen worden. Wij vragen u hier rekening mee te houden wanneer u een aanvraag indient.

Procedure

Om zoveel mogelijk scholen te helpen, stelt SIVON in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW en de sectorraden een verdeling vast van de beschikbare devices over het aantal aanmeldingen van schoolbesturen. We kunnen niet garanderen dat we aan de volledige vraag kunnen voldoen. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen en het beschikbare budget. Mochten er meer aanvragen voor devices zijn dan beschikbaar budget, dan worden de devices per rato verdeeld over de schoolbesturen.

Aanmelden 

Voldoet u aan de voorwaarden en bent u akkoord met de eigen bijdrage? Meld u dan aan via onderstaand aanmeldformulier.

Deadline aanvragen: donderdag 28 januari om 12:00 uur.

Heeft u vragen over uw aanvraag van devices? Bekijk dan de veelgestelde vragen onder ‘Aanvraag devices voor les op afstand’. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via info@sivon.nl.

Aanvragen extra devices