terug naar actueel

Gezamenlijke aanbesteding leermiddelen: dit zijn de meest gestelde vragen

  • bijgewerkt op 11 juni 2020

De voorbereidingen voor de gezamenlijke aanbesteding voor leermiddelen in het voortgezet onderwijs (vo) zijn in volle gang. Hoe werkt het precies, wat doet SIVON en waarom zou u meedoen aan een gezamenlijke aanbesteding? We zetten de meest gestelde vragen voor u op een rij.

Wat levert het gezamenlijk aanbesteden van leermiddelen mij als bestuur op?

SIVON organiseert een gezamenlijk inkoopproces waar besturen dit anders individueel doen. U hoeft als bestuur niet meer zelf in gesprek met leveranciers over de inkoop van leermiddelen. Dit doet SIVON gezamenlijk voor haar leden.

Een gezamenlijke inkoop van leermiddelen bespaart tijd en inspanning van medewerkers. Doordat we expertise en de vraag bundelen, staan besturen sterker in de markt. Dit komt bijvoorbeeld terug in de gesprekken die we met marktpartijen voeren, die voor een individueel bestuur lastiger zijn te organiseren. Door vraagbundeling hebben we meer impact en kan SIVON beter sturen op een goede prijs-kwaliteitverhouding, prijstransparantie en het verkrijgen van betere voorwaarden. Denk aan betere leveringsvoorwaarden en managementinformatie.

Hoe werkt een gezamenlijke aanbesteding?

Samen met andere besturen kijken we welke behoeftes uw scholen hebben aan leermiddelen, de levering daarvan en bijkomende diensten. Met elkaar werken we de gezamenlijke aanvraag voor de aanbesteding uit. Deze aanvraag zetten we uit bij leveranciers, waarna de leverancier(s) die het beste uit de aanbesteding komt de leermiddelen mag leveren. Is de aanbesteding afgerond, dan kunnen de scholen bij deze leverancier de leermiddelen bestellen.

Vo-leerlingen kijken naar een laptopscherm in de klas.

Ik doe nog niet mee, maar heb wel interesse. Kan ik nog aansluiten?

U kunt zeker nog meedoen. Voor scholen waarvoor publicatie in juni niet haalbaar is, organiseren we een tweede traject met publicatie rond september of oktober. Heeft u interesse? Neem contact op met onze relatiemanagers voor meer informatie.

Is het mogelijk om nu al mee te doen aan een gezamenlijke aanbesteding, ook al loopt mijn contract nog een jaar door?

Wij adviseren de looptijd van het huidige contract te respecteren en aan te sluiten bij de gezamenlijke aanbesteding van leermiddelen die volgend jaar van start gaat voor de levering vanaf schooljaar ’22/’23.

Wat doet SIVON en wat valt onder de eigen verantwoordelijkheid van scholen?

SIVON bundelt de vraag vanuit deelnemende besturen en vertaalt deze onder meer in een aanbestedingsstrategie en -uitvraag. Ook voeren we het gesprek met marktpartijen; hier vindt een belangrijk deel van de marktwerking plaats en dit vormt belangrijke input voor formuleringen in de aanbestedingen.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de totstandkoming van een onderwijskundige visie, leermiddelenbeleid en -keuzes. De afwikkeling met uw huidige leverancier valt ook onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Wat is de planning voor de gezamenlijke aanbesteding?

De planning voor de eerste aanbesteding in het vo is om eind juni 2020 te publiceren, zodat in het najaar het contract getekend wordt. De levering vindt plaats vanaf schooljaar ’21/’22. Ook doorlopen we later in het jaar nog een aanbestedingstraject. In 2021 starten opnieuw een aanbesteding voor de scholen wiens contract met ingang van schooljaar ’22/’23 afloopt. Kom voor meer informatie naar de informatiebijeenkomst in september.

Komt er ook nog een gezamenlijke aanbesteding voor het po?

Ook voor het po start SIVON een gezamenlijke aanbesteding voor leermiddelen. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. Wilt u aansluiten bij deze gezamenlijke aanbesteding? Neem dan contact op met onze relatiemanagers voor meer informatie.

Wat zijn de verschillende vormen van contracten? Maken jullie hier een keuze in?

In het vo verwachten we verschillende aanbestedingen te doen, gericht op levering in een all-in-one raamovereenkomst (ILF, ELF en GLF) en levering per lesmethode. De inhoud hiervan, is gebaseerd op de vraag van deelnemende schoolbesturen.

Niet al mijn boeken zijn afgeschreven. Wat is hiervan de consequentie?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de afspraken die in het huidige contract zijn gemaakt in combinatie met de nieuwe afspraken. We kunnen hier dan ook geen algemeen antwoord op geven, maar kijken per bestuur naar het lopende contract en de consequenties hiervan.

Meer informatie

Wilt u meedoen aan de gezamenlijke aanbesteding of heeft u een vraag die we nog niet hebben beantwoord? Neem contact op met onze relatiemanagers voor meer informatie.

Meer lezen

Uit aanbestedingen van andere besturen is veel te leren. Wij verzamelen best and bad practices op het gebied van aanbesteden van leermiddelen. Lees de eerste 13 best practices over het aanbesteden van leermiddelen.