terug naar actueel

Het jaar 2020 van SIVON in beeld

  • 18 november 2020

2020 is een bewogen jaar geweest voor het onderwijs en voor SIVON. Van de coronacrisis tot thuisonderwijs en van extra laptops inkopen tot weer naar school. Hoe zag 2020 eruit? En wat heeft SIVON in 2020 bereikt en gedaan? Benieuwd? Bekijk de video.

In 2020 telt SIVON maar liefst 228 leden, waarvan 97 besturen uit het primair onderwijs en 131 besturen uit het voortgezet onderwijs. Daarmee vertegenwoordigen we maar liefst de helft van alle leerlingen in Nederland.

Een greep uit de momenten van 2020:

  • In 2020 is de aansluiting van Veilig Internet van start gegaan, op dit moment voor 4 besturen.
  • 2020 werd door corona het jaar van afstandsonderwijs. We zorgden voor 1000 internetaansluitingen voor leerlingen en leraren en regelden 16.000 laptops en tablets voor 243 schoolbesturen. Daardoor waren lessen thuis te volgen.
  • Ook als belangenbehartiger gingen we aan de slag. Zo gaven schoolbesturen aan dat ze het niet eens waren met de forse tariefsverhoging voor Magister. We zijn namens 140 schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs in gesprek gegaan met Iddink Group.
  • Daarnaast zijn we voor 100 schoolbesturen uit het primair onderwijs in gesprek met leermiddelenleveranciers over de niet doorgevoerde btw-verlaging. En we voeren bestuurlijke gesprekken over het leerlingvolgsysteem van ParnasSys zodat scholen mee kunnen beslissen en hun wensen kunnen delen met de makers.

Word lid van SIVON

Wilt u ook onderdeel uitmaken van een groeiende coöperatie onderwijsbesturen? Word dan lid van SIVON! Lees meer over het SIVON-lidmaatschap of meld u aan via het aanmeldformulier voor nieuwe leden