terug naar actueel

Internet voor elke leerling tijdens onderwijs op afstand

  • bijgewerkt op 18 februari 2021

Een internetverbinding is essentieel wanneer leerlingen onderwijs op afstand volgen. In de praktijk blijkt dat er gezinnen zijn die geen of slecht werkend internet hebben. Daarom biedt SIVON samen met telecomproviders KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo tijdelijke internetoplossingen aan. Heeft u leerlingen binnen uw school zonder goed internet? Meld u dan voor 26 februari om 17:00 uur aan.

SIVON is door de PO-raad, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd om schoolbesturen hierbij te ondersteunen.

Let op: Vanwege het grote aantal aanvragen is het alleen mogelijk om aanvragen in behandeling te nemen die precieze aantallen bevatten en geen schattingen.

Een jong meisje kijkt lachend naar het beeldscherm van een laptop waarop een vrouw te zien is. In haar hand heeft zij een stift en op tafel liggend open boeken.

Voor wie?

De internetoplossingen kunnen aangevraagd worden door in Nederland gevestigde scholen die les op afstand bieden aan leerlingen.

De oplossingen kunnen alleen binnen Nederland gebruikt worden. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor leerlingen die in het buitenland wonen.

Tot wanneer aanvragen?

U kunt tot 26 februari 2021 om 17:00 uur een aanvraag doen voor internetoplossingen.

Hoe werkt het?

  1. U bepaalt per schoollocatie welke leerlingen in aanmerking komen voor een internetoplossing.
  2. Per leerling bekijkt u samen met de ouder(s) of verzorger(s) welke optie het beste past bij de situatie van de leerling. Bekijk hieronder wat de opties zijn.
  3. Op het aanmeldformulier vult u per school de aantallen per optie in. Dien per schoollocatie een aanvraag in. De internetoplossingen worden geleverd op het adres dat u op het formulier aangeeft.
  4. In samenwerking met de telecomproviders kijken we naar alle aanvragen en maken wij een verdeling.
  5. U ontvangt, indien beschikbaar, de aangevraagde internetverbindingen die u kunt verspreiden onder uw leerlingen

Er is een beperkte voorraad waardoor wij u niet de garantie kunnen geven dat we aan alle leerlingen wifi kunnen leveren.

Wat zijn de opties? 

Hieronder vindt u de opties waaruit u, samen met de ouder(s) of verzorger(s), een keuze kunt maken voor uw leerlingen. Aan de scholen wordt gevraagd om te kijken welke oplossing het beste past bij de situatie van de leerling en dit aan te geven op het aanmeldformulier. 

  1. Wifispot Ziggo: voor leerlingen die thuis bereik hebben van een wifispot van Ziggo. Deze leerlingen krijgen een code waardoor zij thuis gebruik kunnen maken van deze wifispot. Hiervoor hoeft een huishouden zelf geen Ziggo account te hebben. Zolang bij de leerling thuis een wifi-netwerk met de naam Ziggo te zien is, dan is deze optie geschikt.
  2. Simkaart T-Mobile: voor leerlingen die thuis geen wifispot van Ziggo kunnen krijgen en wel een device hebben waar een simkaart in past. Hiervoor is een data simkaart beschikbaar. Deze is actief tot en met juli 2021 en heeft een limiet van 50 GB per maand. Als een leerling meer dan 50 GB per maand gebruikt, wordt de doorvoersnelheid beperkt. 
  3. Wifi access point: voor leerlingen voor wie bovenstaande opties niet mogelijk zijn. Zij ontvangen een 4G wifi access point waarmee zij thuis wifi krijgen. Dit access point is een klein kastje dat aan de muur hangt en wordt gevoed vanuit het lichtnet en wifi-toegang geeft door contact te maken met het 4G telefonienetwerk.

Beschikbaarheid internetverbinding 

De internetverbinding is actief tot eind juli 2021. De codes, simkaarten en wifi access points worden per school afgeleverd en worden eigendom van de school. De verspreiding en verdere afhandeling ervan is de verantwoordelijkheid van de school zelf. 

Kosten

Er wordt geen vergoeding gevraagd aan het schoolbestuur, de school of de leerling voor de internetoplossing.

De telecomproviders bieden de codes, simkaarten en wifi access points kosteloos of tegen kostprijs aan vanuit hun wens om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Eventuele kosten worden gedekt door een subsidie van het ministerie van OCW. 

Aanmelden

Zijn er leerlingen op uw school die in aanmerking komen voor een internetoplossing? Meld u dan aan via onderstaand aanmeldformulier. We vragen u om aan te geven hoeveel codes, simkaarten en wifi access points u nodig heeft voor uw leerlingen. Geef de precieze aantallen aan en geen schattingen. Alleen dan kunnen we uw aanvraag in behandeling nemen. 

De aanvragen worden op basis van volgorde van binnenkomst behandeld. Samen met de telecomproviders bekijken we welke oplossingen we kunnen bieden.

Aanmelden is mogelijk tot 26 februari 2021 om 17:00 uur. We kunnen niet garanderen dat alle aanvragen gehonoreerd worden.

Aanmelden internet voor elke leerling tijdens onderwijs op afstand