terug naar actueel

Minister Slob stelt opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar voor aanschaf laptops en tablets

  • 11 november 2020

Onderwijsminister Arie Slob stelt opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van devices, zoals laptops en tablets, in de strijd tegen onderwijsachterstanden. De apparaten zijn met name bedoeld voor po- en vo-scholen met leerlingen die een groot risico lopen op achterstand. SIVON zal opnieuw de devices inkopen en verspreiden.

Extra geld voor laptops - een meisje zit in de klas achter een laptop.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Slob dat scholen hun handen vol hebben om goed onderwijs te geven in tijden van corona. De aanwezigheid van leraren en leerlingen verschilt van dag tot dag. Veel scholen moeten daarom een combinatie maken van fysiek onderwijs op school en onderwijs op afstand.

Ondanks alle inspanningen van scholen en de eerdere verspreiding van devices onder schoolbesturen, blijkt dat de onderwijsachterstanden de afgelopen maanden groter zijn geworden. Er zijn nog steeds leerlingen die onvoldoende toegang hebben tot onderwijs op afstand. Bijvoorbeeld omdat zij thuis of op school geen laptop of tablet hebben.

“Via lesopafstand.nl bereiken mij signalen dat de beschikbaarheid van devices in de klas en bij leerlingen thuis nog steeds kan knellen. Dat gaat me aan het hart. Alle leerlingen moeten in de klas én thuis goed onderwijs kunnen blijven volgen, hoe lang de coronacrisis ook duurt”, zegt minister Slob. “Ik wil hierbij vooral oog houden voor kinderen die van huis uit minder hulpbronnen hebben.” 

3 miljoen euro voor laptops en tablets

Daarom stelt de onderwijsminister opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van devices. Daarbij hebben scholen met leerlingen die een risico lopen op achterstand voorrang. SIVON zal de apparaten aanschaffen en via de scholen verspreiden. Met eerder verstrekte subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft SIVON ruim 15.000 devices verstrekt aan scholen.

“SIVON vindt het belangrijk dat alle leerlingen toegang hebben tot onderwijs, ongeacht hun thuissituatie. Laptops, tablets en goed internet zijn daarbij cruciaal. Met de aanschaf van extra apparaten dragen we graag bij aan kansengelijkheid in het onderwijs”, zegt Bert Nelissen, bestuurslid van SIVON.