terug naar actueel

Opnieuw extra geld voor laptops en tablets voor onderwijs op afstand

  • bijgewerkt op 15 juli 2020

Arie Slob, minister van Basis-, Voortgezet Onderwijs en Media, trekt nog eens 3,8 miljoen euro uit om leerlingen te ondersteunen die thuis onderwijs krijgen, maar geen laptop of tablet hebben. Daarmee kunnen 11.500 leerlingen worden geholpen. Met dit bedrag gaat SIVON opnieuw apparaten inkopen.

“Het is belangrijk dat alle leerlingen goed onderwijs op afstand kunnen volgen”, benadrukt minister Slob. “Ook nu basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs op 11 mei weer deels opengaan, blijft dat aan de orde.”

Tiener zit op haar kamer voor een laptop en heeft een koptelefoon op

Grotere vraag naar laptops en tablets

SIVON kreeg de afgelopen weken in april meer aanvragen binnen dan ze aan laptops en tablets kon inkopen. Ook andere initiatieven om gebruikte laptops en tablets te verzamelen en verdelen onder leerlingen boden nog onvoldoende soelaas. Minister Slob zocht daarom naar manieren om verder in de behoefte aan apparaten te voorzien.

Naar verwachting kunnen met het extra geld alle ingediende aanvragen worden ingewilligd. Uitgangspunt hierbij blijft dat scholen en gemeenten eerst kijken hoe ze kunnen ondersteunen. SIVON springt bij waar nodig. Van schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.

Eerder 7.000 laptops en tablets

Met de 2,5 miljoen euro die de minister eind maart beschikbaar stelde, werden al bijna zevenduizend leerlingen aan een apparaat geholpen. Ook onderzocht SIVON samen met telecomproviders hoeveel leerlingen en leraren thuis geen internet hebben. Per gezin bekijken we welke oplossing we kunnen bieden.

#allemaaldigitaal

Naast de subsidie van minister Slob hebben verschillende publieke en private partijen samengewerkt binnen het initiatief #allemaaldigitaal. Binnen het initiatief kunnen bedrijven nieuwe of gebruikte laptops doneren. Deze worden waar nodig opgeknapt en door SIVON verspreid onder scholen.

In totaal zijn 1.067 laptops verspreid via #allemaaldigitaal.

In totaal 16.190 apparaten verspreid

Met de 2 subsidies van het ministerie van OCW zijn 15.123 apparaten ingekocht en verspreid, waaronder laptops en tablets.

Onderaan de streep zijn er in totaal 16.190 apparaten uitgedeeld aan scholen in het onderwijs.

Verschillende leden van SIVON willen, mede naar aanleiding van deze actie, graag dat SIVON gezamenlijk devices inkoopt. SIVON heeft de mogelijkheden onderzocht en is begin 2021 gestart met de dienst gezamenlijk aanbesteden van devices.