terug naar actueel

Persbericht | Leveranciers berekenen btw-verlaging leermiddelen niet altijd door aan scholen

  • 17 september 2020

Per 1 januari 2020 is het btw-tarief op digitaal leermateriaal verlaagd van 21% naar 9%. Uit een analyse van SIVON en Kennisnet onder leveranciers van veelgebruikte producten in het primair onderwijs (po) blijkt dat een aantal leveranciers hun tarieven (ongeveer) hetzelfde heeft gehouden als voor de verlaging. Dit betekent dat sommige leveranciers daarmee feitelijk een prijsverhoging doorvoeren. SIVON gaat namens de po-schoolbesturen hierover in gesprek met de leveranciers.

Op de factuur van de leveranciers staat weliswaar het btw-tarief van 9%, maar het totaalbedrag is hetzelfde gebleven als het voorgaande jaar. Toen was het btw-tarief 21%. Er is dus sprake van een stilzwijgende prijsstijging van 11%.

SIVON heeft contact gelegd met 8 leveranciers van veelgebruikte producten. Daaruit blijkt dat Snappet, Gynzy en Blink de btw-verlaging niet hebben doorgevoerd. Andere leveranciers lijken bij enkele producten de btw-verlaging niet geheel door te geven aan het onderwijs.

Bezwaar tegen verkapte prijsverhoging

Jan-Kees Meindersma, voorzitter van het college van bestuur van De Groeiling: “Wij willen dit tot op de bodem uitzoeken en namens de schoolbesturen in het primair onderwijs bezwaar maken tegen deze verkapte prijsverhoging. Wij gaan ervan uit dat we samen met de leveranciers tot een oplossing komen.”

Links: Bij de juiste toepassing van de btw-verlaging gaat de prijs van leermiddelen omlaag.
Rechts: De onjuiste toepassing van de btw-verlaging leidt in de praktijk tot een prijsstijging van soms wel 11%.

Signalen van scholen: geen btw-verlaging

De PO-Raad heeft van scholen signalen ontvangen dat niet alle leveranciers de btw-verlaging geheel of gedeeltelijk hebben doorgevoerd. De PO-Raad heeft deze signalen doorgezet naar SIVON. Die heeft hierop een analyse gemaakt met ondersteuning van Kennisnet.

Belang van bestuurlijke samenwerking

De PO-Raad steunt deze actie en benadrukt het belang van bestuurlijke samenwerking op dit thema.

Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: “De PO-Raad heeft zich de afgelopen jaren juist ingezet om het btw-tarief voor digitale leermiddelen te verlagen. Het is teleurstellend dat scholen hier, door de stilzwijgende prijsverhoging die in sommige gevallen is doorgevoerd, niet van kunnen profiteren. De PO-Raad roept schoolbesturen dan ook op zich achter de actie te scharen, zodat SIVON een stevige stem in het gesprek met de betreffende leveranciers heeft.”

Oproep aan schoolbesturen primair onderwijs: meld u aan

De PO-Raad en SIVON hebben aan hun leden gevraagd om zich aan te melden voor deze actie. Ook kunnen zij aangeven welke andere leveranciers de verlaging van het btw-tarief niet hebben doorgevoerd.