terug naar actueel

SIVON Jaarplan 2020: krachtenbundeling van en voor onderwijsbesturen

  • 14 januari 2020

SIVON is dé coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo). Samen bundelen we onze krachten en zorgen we dat we onze onderwijsambities nog beter kunnen realiseren. Het Jaarplan 2020 laat zien welke activiteiten SIVON in 2020 uitvoert om dit mogelijk te maken.

SIVON ondersteunt alle besturen in het po en vo bij het vormgeven van onderwijs dat past bij de leerling en de school. Dat doen we door bij te dragen aan elke stap in de succesvolle inzet van ict.

Samen met onze leden zijn de speerpunten voor 2020 vastgesteld. SIVON zal zich het komende jaar richten op een verdere groei van de coöperatie. We willen daarbij vol inzetten op de kracht van SIVON, namelijk de samenwerking tussen leden en de diensten die we samen ontwikkelen. We richten ons daarbij op het delen van expertise tussen leden onderling en het organiseren en inkopen van ict-producten en diensten.

Stabiele en sterke coöperatie

Een prioriteit voor 2020 is werken aan een stabiele en sterke coöperatie. SIVON wil groeien in het aantal leden en in het aanbod om onze leden te ondersteunen. We richten ons daarbij op het delen van expertise tussen leden onderling en het organiseren en inkopen van ict-producten en diensten.

Een stabiele en sterke coöperatie betekent ook een zo snel mogelijke integratie met Kennisnet. SIVON werkt nauw samen met Kennisnet. Kennisnet is voor scholen en instellingen in het po, vo en mbo de gids en bouwer van het ict-fundament. Met deze integratie kan een toekomstvaste en robuuste coöperatie worden opgebouwd met een brede ondersteuning voor haar leden.

SIVON werkt ook samen de PO-Raad, VO-raad en SURF, en wordt gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De sectorraden vertegenwoordigen de sector en hebben een belangrijke rol in het formuleren van de vraag van het onderwijs. SURF is de samenwerkingsorganisatie voor het mbo en hoger onderwijs op het gebied van ict en onderzoek. SIVON is lid van SURF. Door dit lidmaatschap kunnen wij de diensten van SURF gebruiken in onze dienst Veilig Internet. Ook voorziet SURF ons van kennis.

Lees het Jaarplan 2020

Het Jaarplan 2020 is onderdeel van de cyclus van het programmaplan 2019-2023. Dit jaarplan beschrijft de doelstellingen en activiteiten voor 2020.