terug naar actueel

SIVON jaarplan 2021: krachten bundelen voor het onderwijs

 • 18 februari 2021

SIVON is dé coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Samen bundelen we onze krachten om te zorgen dat we onze onderwijsambities nog beter kunnen realiseren. Het Jaarplan 2021 laat zien welke activiteiten SIVON in 2021 uitvoert om dit mogelijk te maken.

Samen met onze leden zijn de speerpunten voor 2021 vastgesteld. SIVON zal zich het komende jaar richten op een verdere groei van de coöperatie. We willen daarbij vol inzetten op de kracht van SIVON, namelijk de samenwerking tussen leden en de diensten die we samen ontwikkelen.

Het afgelopen jaar is SIVON verder gegroeid, zowel in aantallen leden als in succesvolle activiteiten. SIVON komt daarmee steeds beter in haar rol als aanbieder van diensten, als belangenbehartiger en als adviseur naar scholen toe. 

Missie SIVON

SIVON heeft als missie om samen de mogelijkheden van ict optimaal te benutten voor maatwerk, professionaliteit en kwaliteit in het onderwijs. Wij richten ons daarbij op goede, veilige en probleemloos werkende ict-diensten.

SIVON is:

 1. aanbieder van gezamenlijke diensten: wij leveren op de onderwijsbehoefte toegespitste ict-producten en diensten. Hiermee ontzorgen wij en realiseren we diensten:
  • passend bij de specifieke situatie en behoefte van het onderwijs
  • met een hoger niveau van veiligheid en kwaliteit
  • tegen betere voorwaarden in prijs en kwaliteit
  • onder publieke regie waarmee we de publieke waarden zoals privacy, keuzevrijheid in producten en binnen producten en ruimte voor innovatie borgen
 2. belangenbehartiger naar individuele marktpartijen. Hierdoor:
  • realiseren wij betere voorwaarden vanuit het perspectief van het onderwijs in prijs, kwaliteit en keuzevrijheid voor besturen, scholen en professionals
  • voorkomen wij lock-ins
  • kennen wij de voorwaarden in contracten en kunnen wij die pro-actief bewaken 
 3. gids en adviseur voor vraagstukken van scholen op het terrein van ict. Hiermee:
  • helpen wij besturen bij visie- en planvorming rond ict met onafhankelijk advies 

Stabiele en sterke coöperatie

Een prioriteit voor 2021 is werken aan een stabiele en sterke coöperatie. SIVON wil groeien in het aantal leden en in het aanbod om onze leden te ondersteunen. Wij richten ons daarbij op het delen van expertise tussen leden onderling en het organiseren en inkopen van ict-producten en diensten.

SIVON werkt nauw samen met Kennisnet. Kennisnet is voor scholen en instellingen in het po, vo en mbo de gids en bouwer van het ict-fundament.

SIVON werkt daarnaast samen met de PO-Raad, VO-raad en SURF, en wordt gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De sectorraden vertegenwoordigen de sector en hebben een belangrijke rol in het formuleren van de vraag van het onderwijs. SURF is de samenwerkingsorganisatie voor het mbo en hoger onderwijs op het gebied van ict en onderzoek. SIVON is lid van SURF. Door dit lidmaatschap kunnen wij de diensten van SURF gebruiken in onze dienst Veilig Internet. Ook voorziet SURF ons van kennis.

Lees het Jaarplan 2021

Het Jaarplan 2021 is onderdeel van de cyclus van het programmaplan 2019-2023. Dit jaarplan beschrijft de doelstellingen en activiteiten voor 2021.