terug naar actueel

SIVON zoekt 2 bestuurders

 • 08 maart 2022

Onderwijs is afhankelijk van goede werkende ict-voorzieningen. Het is lastig en tijdrovend om dit goed te regelen. Daarom werken besturen samen. SIVON is dé coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Samen bundelen we onze krachten om te zorgen dat we onze onderwijsambities nog beter kunnen realiseren. We richten ons daarbij op goede, veilige en probleemloos werkende ict-diensten.  

SIVON zoekt 2 bestuurders 

Het bestuur van SIVON stuurt op de ambitie, doelen en activiteiten van SIVON. Ze zijn samen met de professionals binnen de organisatie verantwoordelijk voor de verdere groei van SIVON in zowel het aantal leden als het portfolio aan diensten en activiteiten. Daarvoor is inspirerend en ondernemend leiderschap nodig.  

SIVON wordt geleid door een bestuur wat bestaat uit 6 personen. 5 van deze bestuursleden zijn ook bestuurder bij een schoolbestuur dat lid is van SIVON. Onze 6e bestuurder is een bezoldigd bestuurder en heeft een meer uitvoerend bestuurlijke functie. 2 leden van het bestuur hopen dit jaar met pensioen te gaan. Ter vervanging van deze 2 leden zoekt de raad van commissarissen (RvC) kandidaten onder de leden van SIVON. De RvC hoopt 2 geschikte kandidaten te kunnen voorstellen aan de ledenraad. 

Lees meer informatie over de organisatie van SIVON.

Bestuurslid van SIVON 

Eenmaal per maand komt het bestuur bij elkaar om alle actuele zaken te bespreken en waar nodig besluiten te nemen over de koers van SIVON. De nadruk ligt bij deze vergaderingen op de groei van SIVON, de relaties met externe stakeholders en ontwikkelingen rond de thema’s en diensten van SIVON. Daarnaast worden bestuursleden soms gevraagd om SIVON te vertegenwoordigen bij workshops, webinars en andere bijeenkomsten met leden. Bestuursleden zijn ook inhoudelijk betrokken bij thema’s afhankelijk van hun eigen expertise en ervaring. De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer 1 dag per maand in beslag nemen.  

De raad van commissarissen heeft een profiel opgesteld. Bij het opstellen van dit profiel is ook gekeken naar de huidige samenstelling van het bestuur en een evenwichtige vertegenwoordig van de verschillende bestuursgrootte’s, regio’s en sectoren die SIVON kent. De raad probeert om een zo’n breed mogelijke afspiegeling van de leden terug te laten komen in het bestuur. Daarnaast wordt in het profiel gevraagd naar inhoudelijke affiniteit met SIVON en de thema’s waarop wij werken.  

Profiel 

Afspiegeling 

 • Voor een goede verdeling tussen po-vo zoeken we: 
  • 1 po bestuurder 
  • 1 combi of vo bestuurder 
 • Variatie in grootte bestuur, daarom: 
  • Minimaal 1 klein tot middelgroot bestuur 
 • Regionale vertegenwoordiging binnen heel Nederland, daarom: 
  • Voorkeur voor bestuurders uit regio’s zuid of noord 
 • Ter aanvulling van de huidige inhoudelijke expertise van het bestuur: 
  • 1 bestuurder die de rol van penningmeester krijgt 
  • bestuurder met affiniteit voor ibp/veilig is een pré 
 • Voorkeur voor bestuurders met netwerk bij sectorraden 

Persoonlijkheid 

 • Kan enthousiasme overbrengen aan bestuurders in het onderwijs 
 • Beschikt over sterke visie en weet die visie om te zetten in besluiten 
 • Ziet uitdaging in sturing geven aan startende en groeiende organisatie in een complexe bestuurlijke omgeving 
 • Gericht op samenwerking en het verbinden van de sector 
 • Openheid en transparantie. Voorbeeldfunctie voor eigen medewerkers. Integer, komt afspraken na. Is zichtbaar en transparant. Communiceert helder en tijdig.  
 • Resultaat gericht met executiekracht. 

Ervaring 

 • Bewezen interesse in ict, kennis van technologische ontwikkelingen.  
 • Beschikt over een visie als ‘ondernemer’ op de toekomst van SIVON in samenwerking met onderwijs- en marktpartijen 
 • Ervaring met inkoopprocessen, in de inkoopsamenwerking is een pré 

Meer weten  

Wilt u meer weten over deze functie dan kunt u contact opnemen met Philip Post via p.post@sivon.nl.  

Uw sollicitatie 

Wij ontvangen uw sollicitatie graag voor 31 maart 2022. U kunt deze mailen naar p.post@sivon.nl.