terug naar actueel

Tijdelijke schoolsluiting: hulp bij afronding jaar en het geven van online les in 2021

  • 15 december 2020

Vanaf woensdag 16 december tot 18 januari 2021 is er sprake van een tijdelijke schoolsluiting in het primair en voortgezet onderwijs. Buiten de schoolvakantie wordt er zoveel mogelijk online les gegeven. Dit vraagt veel van u, uw collega’s en alle leerlingen en ouders. Wij willen u hierbij graag ondersteunen. In dit artikel leest u hoe u zich hier als po- en vo-school op kunt voorbereiden en waar u de benodigde informatie kunt vinden.

Stappenplan voor onderwijs op afstand

Hoe organiseert u uw onderwijs wanneer u te maken krijgt met het onverwachts geven van online les? Voor deze situaties ontwikkelde Les op afstand, een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON, een stappenplan voor het po en vo. Hierdoor kunt u als school uw leraren beter helpen met het verzorgen van de online lessen.

Met scenario 3 ‘alle leerlingen zitten thuis, maar zijn niet ziek’ kunt u stapsgewijs zorgen voor bijvoorbeeld het formuleren van een haalbare doelstelling, het op orde brengen van uw ict en het zorgen voor een heldere (ouder)communicatie.

Een tiener zit met een koptelefoon op naar een scherm te kijken en schrijft wat in een schrift.

Op orde brengen van de ict-randvoorwaarden

Op internet vindt u veel verwijzingen naar gratis tools en aanbieders die hun producten gratis ter beschikking stellen. Dit biedt scholen de kans om hun onderwijs te laten doorgaan, maar het brengt ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. De Privacy-quickscan van Les op afstand geeft een eerste beeld van een aantal privacy-aspecten van veelgebruikte apps.

In de artikelen van Kennisnet over videobellen op school leest u welke maatregelen u kunt treffen als het netwerk trager wordt en krijgt u tips voor een goede aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en het kiezen van de juiste tool.

Voor een goed wifi-netwerk of een veilige internetverbinding biedt SIVON haar leden de diensten Wifi as a Service en Veilig Internet aan.

Webinar ter ondersteuning bij de voorbereiding

Op woensdag 16 december organiseert Les op afstand een webinar waarin zij u ondersteunen bij het organiseren van het geven van online les. U krijgt concrete tips over het maken van een stappenplan, inzet van e-didactiek, veiligheid & AVG en de schoolexaminering (vo). Er zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen. Daarnaast kunt u uw vragen stellen aan het Loket van Les op afstand. Belangrijke informatie van de Rijksoverheid vindt u op de rijksoverheid.nl.

Ervaringen met les op afstand in 2020

In de Monitor hybride onderwijs delen leraren, schoolleiders, ouders en leerlingen hun ervaringen met onderwijs op afstand. Eén van de geleerde lessen hieruit is dat ouders een helder lesprogramma en contact met de leraar als een belangrijk houvast ervaren in de ondersteuning van hun kind. Leerlingen kunnen pas goed met hun schoolwerk bezig zijn als ze weten wat er van hen verwacht wordt en ze goede ondersteuning krijgen. Tips over oudercommunicatie en andere relevante onderzoeken vindt u ook op lesopafstand.nl.