naar volledige agenda
13 Sep 2019

Aanbestedingsadviesraad

Utrecht 14.00 - 16.00 uur

De aanbestedingsadviesraad geeft advies over aanbestedingstrajecten voor schoolbesturen. De raad bestaat uit onafhankelijke experts met kennis van ict, aanbesteden en onderwijs. De raad komt 4 keer per jaar bijeen.

Zo doet u mee

Heeft u een inkoopvraag en wilt u deze voorleggen aan de aanbestedingsadviesraad? Mail uw vraagstuk naar p.post@sivon.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanbestedingsadviesraad van SIVON? Lees meer op de aanbestedingsadviesraad.