naar volledige agenda
7 Nov 2019

Bijeenkomst Marktconsultatie leermiddelenmarkt primair onderwijs

Villa Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht 09.30 - 17.00 uur aanmelden

Het inkopen van leermiddelen is een belangrijk proces waarbij keuzes worden gemaakt die de (onderwijskundige en financiële) speelruimte van scholen voor langere tijd kunnen beïnvloeden. We willen ons daarom goed laten informeren over ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt door leveranciers, om het inkoopproces zo goed mogelijk te kunnen inrichten. Door dit als een gezamenlijke marktconsultatie te organiseren hebben we de mogelijkheid ook elkaar te inspireren en te informeren. Na afloop van de bijeenkomst bepaalt elk bestuur zelfstandig de wijze waarop zij de resultaten van deze marktconsultatie gebruiken.

Tijdens de bijeenkomst geven leveranciers uit de leermiddelenmarkt individueel een toelichting op hun visie omtrent de inkoopstrategie van leermiddelen en de ontwikkelingen in de markt.

Het programma

  • Een plenaire start van de dag met de aanwezige deelnemers van schoolbesturen.
  • Vijf parallelsessies waarin in kleine groepjes de deelnemers in gesprek gaan met één leverancier. 
  • Een plenaire afsluiting van de dag met de aanwezige deelnemers van schoolbesturen.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij de marktconsultatie leermiddelen primair onderwijs? Meld u aan voor de bijeenkomst.

Houd bij het inschrijven rekening met de volgende punten:

  • De bijeenkomst is bedoeld voor personen die inhoudelijk betrokken en (deels) verantwoordelijk zijn voor de inkoopstrategie van leermiddelen in het po.
  • Maximaal twee personen per schoolbestuur, vanwege een beperkt aantal deelnemers die we kunnen plaatsen.
  • Deelname aan het volledige programma van 9.30 tot 17.00 uur.
  • U krijgt van ons een bevestiging van uw aanmelding. Vanwege een beperkt aantal deelnemers die we kunnen toelaten, kunnen wij geen garantie geven of u daadwerkelijk kunt deelnemen. Bij grote interesse kijken we of er een tweede bijeenkomst kan worden georganiseerd.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor inschrijving voor deze bijeenkomst. Daarnaast wordt uw naam en organisatie op de lijst van aanwezigen vermeld, welke wordt verspreid onder de aanwezige deelnemers op 7 november.

Bent u leermiddelenleverancier en wilt u aanwezig zijn bij de marktconsultatie? Meld u aan door een mail te sturen naar info@sivon.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neem contact op met SIVON via info@sivon.nl.