naar volledige agenda
14 Nov 2019

Bijeenkomst Marktconsultatie leermiddelenmarkt voortgezet onderwijs

Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, Soesterberg 09.30 - 17.00 uur

De marktconsultatie voor het voortgezet onderwijs is vol. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Het inkopen van leermiddelen is een belangrijk proces waarbij keuzes worden gemaakt die de (onderwijskundige en financiële) speelruimte van scholen voor langere tijd kunnen beïnvloeden. We willen ons daarom goed laten informeren over ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt door leveranciers, om het inkoopproces zo goed mogelijk te kunnen inrichten. Door dit als een gezamenlijke marktconsultatie te organiseren hebben we de mogelijkheid ook elkaar te inspireren en te informeren. Na afloop van de bijeenkomst bepaalt elk bestuur zelfstandig de wijze waarop zij de resultaten van deze marktconsultatie gebruiken.

Tijdens de bijeenkomst zullen leveranciers uit de leermiddelenmarkt individueel een toelichting geven op hun visie omtrent de inkoopstrategie van leermiddelen en de ontwikkelingen in de markt.

Het programma

  • Een plenaire start van de dag met alleen deelnemers van schoolbesturen.
  • Vijf parallelsessies met een kleine groep in gesprek met één leverancier.
  • Een plenaire afsluiting van de dag alleen deelnemers van schoolbesturen.

Aanmelden

Meld u aan voor de bijeenkomst Marktconsultatie leermiddelenmarkt voortgezet onderwijs
Houd bij het inschrijven rekening met de volgende verwachting:

  • De bijeenkomst is bedoeld voor personen die inhoudelijk betrokken en (deels) verantwoordelijk zijn voor de inkoopstrategie van leermiddelen in het vo
  • Maximaal twee personen per schoolbestuur, vanwege beperkt aantal deelnemers
  • Deelname aan het volledige programma van 9:30 tot 17:00
  • U krijgt van ons een bevestiging van uw aanmelding. Vanwege beperkt aantal deelnemers kunnen wij hier geen garantie op geven, maar bij grote interesse kijken we of er een tweede bijeenkomst kan worden georganiseerd.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw inschrijving van deze bijeenkomst. Daarnaast wordt uw naam en organisatie op de lijst van aanwezigen vermeld, welke zal worden verspreid onder de aanwezige deelnemers op 14 november.

Bent u leermiddelenleverancier en wilt u aanwezig zijn bij de marktconsultatie? Meld u aan door een mail te sturen naar info@sivon.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Stuur een mail naar info@sivon.nl.