naar volledige agenda
12 Nov 2019

Workshop Verbinden van onderwijs en ict-visie aan de praktijk voortgezet onderwijs

Utrecht, exacte locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt 09.00 - 17.00 uur aanmelden

Het vertalen van een visie van ict-gebruik in de klas naar de onderwijspraktijk; besturen worstelen hier regelmatig mee. Een van de oorzaken is de uitdaging in het voeren van het gesprek tussen bestuurder/schoolleider, vertegenwoordiger van de onderwijspraktijk en de beheerder van de ‘harde’ ict-infrastructuur.  Juist door een betere dialoog en rolverdeling, sluiten visie en praktijk beter bij elkaar aan. Ook kunnen plannen interactief worden aangepast aan een veranderende realiteit.

Voor wie

Deze workshop is voor bestuurders, schoolleiders, stafmedewerkers ict, ict-coördinatoren of leraren met ict-taken in het voortgezet onderwijs. Wij raden aan om de workshop te volgen met medewerkers uit uw bestuur die de verschillende rollen bekleden. Besturen die aan de workshop deelnemen kunnen bovendien na de workshop (tot maart 2020) beroep doen op feedback van een ‘kritische vriend’ van Kennisnet op hun (beleids)plannen voor slimme inzet van ict.

Na de workshop:

  • hebben deelnemers het beleidsplan (of een aanzet daartoe) voor een slimme inzet van ict verbeterd
  • hebben deelnemers zicht op concrete interventies om de dialoog vorm te geven
  • maken deelnemers bewuste keuzes om instrumenten, zoals de i-coach, in te zetten
  • weten deelnemers welke eerste stap gezet moet worden in hun bestuur om dialoog beter vorm te geven