terug naar agenda

Informatiebijeenkomst gezamenlijk aanbesteden devices

  • Online via Microsoft Teams
  • 15:00 - 16:30 uur

Uit een peiling van SIVON onder schoolbesturen in het po en vo blijkt dat de behoefte groot is voor het gezamenlijk aanbesteden van devices. Denk hierbij aan laptops, tablets en Chromebooks. Daarom organiseren we op 8 oktober 2020 van 15:00 – 16:30 uur een online informatiebijeenkomst over het gezamenlijk aanbesteden van devices.

Deze bijeenkomst gaat over:

  • wat er komt kijken bij gezamenlijk aanbesteden van devices
  • hoe het aanbestedingstraject verloopt
  • hoe we de wensen van alle deelnemende besturen bundelen
  • welke wensen en specificaties u stelt aan de devices
  • welke aanvullende diensten u wenst rond de devices. Denk bijvoorbeeld aan wensen rond levering, beheer en MDM.

Het aanbestedingstraject gaat lopen voor het schooljaar ‘21 – ’22.

U kunt na de informatiebijeenkomst uw interesse aangeven voor de gezamenlijke aanbesteding devices. Op basis van de informatiebijeenkomst werken we de aanpak en aanbestedingsstukken verder uit. Pas wanneer duidelijk is wat we gaan inkopen, vragen we commitment van uw bestuur.

Voor wie

De informatiebijeenkomst is voor schoolbestuurders, inkopers en ict-coördinatoren in het po en vo.

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Aanmelden kan tot uiterlijk 6 oktober 12:00 uur. Een dag voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met een link naar de Microsoft Teams-omgeving. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Reterink via info@sivon.nl.

Aanmelden informatiebijeenkomst gezamenlijk aanbesteden devices