terug naar agenda

Startbijeenkomst gezamenlijk aanbesteden leermiddelen po

  • Online via Microsoft Teams
  • 13:00 - 15:00 uur

Deze startbijeenkomst is voor po-schoolbesturen die deelnemen aan de gezamenlijke aanbesteding van leermiddelen voor het primair onderwijs met levering van de leermiddelen voor start schooljaar ‘22 – ‘23. 

De bijeenkomst bestaat uit 2 delen:

  • Bespreking van de visie van de schoolbesturen en SIVON op de aanbesteding. En welke doelen we met elkaar willen bereiken met deze aanbesteding.
  • Bespreking van de planning en en het proces van de aanbesteding. Daarnaast komen inkooptechnische vraagstukken aan bod.

Voor wie

Deelnemers die meedoen aan de gezamenlijke aanbesteding voor het po en voor po-schoolbesturen die geïnteresseerd zijn in dit traject. 

Aanmelden 

Heeft u interesse om aan de startbijeenkomst deel te nemen, dan kunt u contact opnemen met uw relatiemanager of mailen naar leermiddelen@sivon.nl