terug naar diensten

Gezamenlijk devices aanbesteden

Heeft u devices nodig voor het onderwijs? Elk jaar kopen schoolbesturen grote aantallen devices in voor leerlingen, docenten en ondersteunend personeel. Dit is een omvangrijke klus die veel tijd en aandacht vraagt. SIVON neemt dat werk graag uit handen. Wij nodigen u uit om mee te doen aan een gezamenlijke aanbesteding van devices via SIVON. 

Meedoen met een gezamenlijke aanbesteding voor devices, wat levert dat op? U organiseert zelf niet meer het aanbestedingsproces. Dit betekent dat u geen offerte uit hoeft te zetten en het gesprek ook niet meer voert met verschillende aanbieders. Dat doet SIVON voor u. Dat scheelt u en uw medewerkers veel tijd en geld. En doordat meerdere  schoolbesturen gezamenlijke grote aantallen devices inkopen, ontstaat er inkoopvoordeel.

Hoe werkt het? 

We organiseren 2 keer per jaar een gezamenlijke aanbesteding voor devices. Het doel is levering rondom de zomervakantie of de jaarwisseling. Voor levering rond zomervakantie 2022 kunt u zich vanaf in het nieuwe jaar inschrijven. SIVON bundelt de aanvragen van alle deelnemende besturen en zet de vraag uit in de markt. Uit de aanbesteding komen een of meerdere leveranciers die devices mogen leveren.  

Het aanbestedingsproces in 6 stappen

 1. Oriënteer u op de dienst gezamenlijk aanbesteden devices via de informatie op deze pagina, deelname aan een informatiebijeenkomst of neem contact op met onze relatiemanagers.
 2. Bepaal en selecteer welke types devices u wilt laten inkopen door de lijst met de types devices en bijbehorende specificaties met upgrades te bekijken Indien u een device wenst die niet op de lijst staat. Kunt u dit doorgeven via secretariaat@sivon.nl.
 3. U wilt meedoen met de eerstvolgende inkoopronde. U vult hiervoor het aanmeldformulier in zodra deze op de website komt (voorjaar 2022) en het aantal en type devices dat u wenst met mogelijke upgrades.
 4. SIVON verzamelt de aanvragen van de schoolbesturen en zoekt de meest geschikte leveranciers voor het leveren van de devices.
 5. U ontvangt bericht van de leverancier die uw devices gaat leveren. De devices worden geleverd bij uw schoolbestuur. Uw docenten en leerlingen kunnen gebruik maken van de devices.
 6. U ontvangt van SIVON een factuur voor de devices en inkoopkosten.

Voordelen

 • De beste kwaliteit voor een goede prijs omdat we samen inkopen voor onze leden.
 • Zekerheid dat de devices geschikt zijn voor het onderwijs.
 • Geen gedoe met aanbestedingsregels en -strategieën: experts binnen SIVON weten hoe het zit.
 • Geen losse aanbesteding of inkoop, wij regelen het van A tot Z.

Kosten

Naast de aanschafprijs van de devices betaalt u voor het aanbestedingstraject inkoopkosten. Zodra precies bekend is hoeveel schoolbesturen deelnemen wordt de hoogte van de inkoopkosten definitief bepaald.

Minimale afname per device

Om de inkoop van devices kostenefficiënt uit te voeren, willen we voorkomen dat we een inkoop gaan uitvoeren voor een zeer gering aantal devices. Op het moment dat alle aanmeldingen voor de gezamenlijke inkoop door SIVON ontvangen zijn, beoordelen wij per type device of het aantal in te kopen devices voldoende is om een kostenefficiënte inkoop uit te kunnen voeren. Wanneer het aantal in te kopen devices voor een type device minder is dan 50 behouden we de mogelijkheid om af te zien van inkoop van dat betreffende type device.

Planning gezamenlijke aanbesteding devices

De gezamenlijke aanbesteding voor devices vindt 2 keer per jaar plaats.

Voorjaarsronde

 • Inschrijven uiterlijk maart
 • Ondertekenen deelname-overeenkomst: eind maart
 • Aanbestedingprocedure
 • Levering devices: voor de zomervakantie

Najaarsronde

 • Inschrijven uiterlijk september
 • Ondertekenen deelname-overeenkomst
 • Aanbestedingprocedure
 • Levering devices: rond de Kerst

Aanvragen

Bent u lid van SIVON en wilt u meedoen met de eerstvolgende gezamenlijke aanbesteding voor devices? Meld u zich dan in het voorjaar van 2022 aan via het aanmeldformulier dat in het voorjaar beschikbaar komt. Bekijk de specificaties van de devices die wij voor u inkopen.

Bent u nog geen lid van SIVON? Lees dan meer over het SIVON-lidmaatschap en word lid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de gezamenlijke aanbestedingen? Lees dan de meest gestelde vragen over de aanbesteding van devices.