Governance, Risk & Compliance (GRC)

GRC-software geeft organisaties grip op risico’s en beheersmaatregelen. GRC-software brengt informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving samen tot (visuele) rapportages en verantwoording. GRC-software biedt mogelijk ondersteuning bij de documenten die scholen in het kader van de Aanpak IBP nodig hebben.  

In 2022 maken we een shortlist van gangbare GRC-softwaresystemen met de voor- en nadelen daarvan. Deze shortlist dient als opmaat voor een eventuele dienstverlening (inkoop) rondom Governance, Risk & Compliance. Verder onderzoeken we of het mogelijk is om een multi-tenant GRC tooling in te richten voor scholen.