Bij wie kan het bestuur terecht als er iets niet werkt of er problemen zijn?

Voor wat betreft de productgroepen externe connectiviteit, wifi en toekomstbestendig vast netwerk en servers in de cloud is de inkoopcoöperatie het aanspreekpunt voor de besturen. Het servicemanagement wordt daarop ingericht.

Voor wat betreft de productgroepen software, devices en digitaal leermateriaal zijn de verkenningen nog niet afgerond. Het is voor die productgroepen nog niet duidelijk hoe het servicemanagement eruit zal zien, en wie het aanspreekpunt van de besturen is.

De coöperatie wil zoveel mogelijk zorgen voor één aanspreekpunt voor besturen.

Andere veelgestelde vragen