Hoe is de ledenraad georganiseerd?

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Om de stem van de verschillende type besturen mee te nemen in het beleid van de coöperatie is ervoor gekozen om de ledenraad in te delen in vier kamers. Lees meer op de pagina ‘organisatie.

Andere veelgestelde vragen