Wie mogen er lid worden

Vooralsnog kunnen alleen publiek bekostigde onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs lid worden. Aansluiting van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs wordt momenteel onderzocht.

Andere veelgestelde vragen