Kan een bestuur lid zijn van deze coöperatie en van een ander (inkoop)samenwerkingsverband?

Ja dat kan. De coöperatie beoogt zoveel mogelijk complementair te zijn aan andere coöperaties en samenwerkingsverbanden.

Andere veelgestelde vragen