Wat doet de coöperatie voor digitale leermiddelen?

Online community
Binnen de coöperatie houdt een Special Interest Group zich bezig met het verkennen van de mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken bij het verwerven van leermiddelen en leeromgevingen. Uitgangspunten zijn de volgende zes prioriteiten :
1. Meer ruimte voor maatwerk door flexibiliteit in leermateriaal
2. Ondersteuning van maatwerk door digitale leeromgeving
3. Goed zicht op kwaliteit van leermateriaal
4. Betere prijs-kwaliteit verhouding
5. Invloed op diensten en producten (vraagsturing)
6. Ontzorging rond inkoop en distributie

In de online kennisgroep kunt u kennis en ervaringen uitwisselen. Geïnteresseerden binnen deze communities zijn bijvoorbeeld bestuurders, leermiddelen specialisten, inkopers, etc.

Best practices
Uit aanbestedingen van andere besturen is veel te leren. Wij verzamelen best and bad practices op het gebied van aanbesteden van leermiddelen. In het voorjaar van 2019 komen deze beschikbaar.

Aanbestedingskalender
Hierin staat welke aanbestedingen besturen de afgelopen jaren hebben gedaan en wanneer we verwachten dat schoolbesturen weer een nieuwe aanbestedingsprocedure doorlopen.

Marktconsultaties
Leveranciers uit de leermiddelenmarkt geven een toelichting op hun visie over de inkoopstrategie van leermiddelen en de ontwikkelingen in de markt. Deze consultaties staan open voor leden.

Pilot: analysetool bestelgegevens leermiddelen
Door inzicht te geven in het bestelgedrag van uw scholen kunt u scholen onderling vergelijken en in gesprek gaan over de verschillen. In een pilot onderzoeken we of we dit als kosteloze of betaalde dienst kunnen aanbieden. De pilot wordt voor de zomer afgerond.

Business case gezamenlijk aanbesteden
SIVON onderzoekt mogelijkheden voor het gezamenlijk inkopen van leermiddelen. Hiervoor wordt een business case uitgewerkt, die meer inzicht geeft in de voor -en nadelen. We verwachten de uitwerking van deze businesscase rond de zomer af te hebben.

Onderzoek gebruikersgroepen
Via gebruikersgroepen kunnen schoolbesturen invloed hebben op de ontwikkelagenda van leveranciers. Zo hebben zij meer invloed op de producten die zij afnemen. SIVON onderzoekt hoe ze gebruikersgroepen kan oprichten of ondersteunen.

Andere veelgestelde vragen