Wat houdt de kennis- en leergemeenschap in?

Voor het lidmaatschapsbedrag hebben besturen toegang tot de kennis- en leergemeenschap van de coöperatie. In de gemeenschap doen leden kennis en expertise op en ontmoeten zij collega’s die met hetzelfde onderwerp of vraagstuk bezig zijn. Aan de orde komen thema’s als marktoriëntatie, juridische valkuilen en het organiseren van het inkoopproces. Ook is er aandacht voor de stappen die besturen moeten zetten om te voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei ingaat. Met de opgedane kennis kan het bestuur zich verder professionaliseren.

De diensten in de kennis- en leergemeenschap zijn onderverdeeld in:

  • – Leren en professionaliseren: themabijeenkomsten en workshops en Special Interest Groups.
  • – Adviseren: advisering van besturen tijdens bijeenkomsten, tools en kennisproducten.
  • – Benchmarking: jaarlijkse marktscans en publicatie (voor leden) van tarieven uit de aanbestedingen van de coöperatie.

Andere veelgestelde vragen