Word lid!

IBP-machtingservice ontzorgt

Bent u op zoek naar een geschikte aanbieder voor een FG? Of heeft u een kwartiermaker nodig die helpt het beleid van het beleid rond Informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde te krijgen? Schakel dan IBP-matchingservice in.

Deze dienst verzorgt het selectieproces van geschikte aanbieders: van het opstellen van de offerte tot de uiteindelijke selectie. De school sluit eindelijk zelf het contract met de aanbieder en is zelf verantwoordelijk voor de aansturing. SIVON kan een standaardcontract leveren.

IBP-beleid op orde

Voor besturen die mee willen doen aan de aanbesteding ‘FG as-a-service’, of die deze dienst op termijn willen afnemen, kan de de Matchingservice een tijdelijke tussenoplossing bieden.
Door gebruik te maken van deze service, vindt SIVON een geschikte FG of een passende kwartiermaker die helpt om het IBP-beleid op scholen op orde te krijgen. Anders dan bij de dienst ‘FG-as-a-service’, gaat het hier niet uitsluitend om FG’s uit de mantelcontracten van SIVON. De kwaliteitscontrole is dus beperkter en valt buiten de verantwoordelijkheden van SIVON.

Wat kost het?

De tarieven worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.