Word lid!

IBP goed regelen is een must

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht schoolbesturen om informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te regelen en een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. SIVON helpt u hierbij.

Zo helpt SIVON schoolbesturen:

  • Op ibp-plein.nl vindt u aanbieders van Informatiebeveiliging en privacydiensten (IBP-diensten) Deze leveranciers kunnen u helpen bij het regelen van IBP en/of het werven van een FG. Ook vindt u hier kwartiermakers/projectleiders die kunnen helpen om uw ibp-beleid op orde te brengen.
  • Diverse documenten en tools om afspraken te maken met uw leveranciers, en een aanpak IBP om uw IBP-beleid op orde te brengen.
  • Een online kennisgroep IBP waar scholen en besturen elkaar advies geven. Meld u aan via info@sivon.nl
  • Spreekuren IBP. Tijdens deze spreekuren krijgt u inzicht in uw eigen de stand van zaken, en/of individueel advies over vervolgstappen rond uw IBP-beleid. Meld u aan via info@sivon.nl.
  • Toegang tot:
    – Uitgebreide presentaties en beoordelingen van aanbieders.
    –  Een kennisbank met voorbeelddocumentatie om geschikte leveranciers te vinden die u een kwartiermaker of een Functionaris Gegevensbescherming kunnen leveren.