Word lid!

Kosten en voorwaarden

Wie kan lid worden?
Vooralsnog kunnen alleen publiek bekostigde onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs lid worden. Andere coöperaties en organisaties kunnen geen lid worden. Zij kunnen wel als mede-vrager meedoen aan aanbestedingen.

Wat moet ik doen om lid te worden?
Als u lid wilt worden moet u eerst een intern besluitvormingsproces doorlopen. Waarschijnlijk moet u uw (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en raad van toezicht informeren, en in sommige gevallen ook om advies of instemming vragen. Om u hierbij te helpen hebben we een handreiking ontwikkeld, waarin ook voorbeeldteksten staan. Het lidmaatschap wordt vervolgens vastgelegd in de ledenovereenkomst. De looptijd van de ledenovereenkomst is gelijk aan de looptijd van het lidmaatschap. SIVON is opgericht met uitsluiting van aansprakelijkheid. Verliezen van de coöperatie kunnen niet worden verhaald op de leden.

Kosten

De jaarlijkse lidmaatschapsfee bedraagt:

  • voor besturen met 1000 leerlingen of minder:       €1000 per jaar.
  • voor  besturen met meer dan 1000 leerlingen:      €2800 per jaar.

Voor het basisbedrag krijgt u toegang tot de diensten Leren en professionaliseren, Adviseren en Benchmarking. Daarnaast kunt u aanvullende diensten op het gebied van de internetverbinding en wifi afnemen. Voor de aanvullende diensten betaalt u een twee bedragen: een inkoopfee omdat u participeert in een gezamenlijk inkooptraject en een dienstenfee die gerelateerd is aan de dienst die u afneemt. Beide bedragen verschillen per dienst. Binnenkort vindt u hier een lijst met de tarieven.

Opzeggen?
De opzegtermijn voor SIVON is 6 maanden en voor leden 1 jaar. Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen kunt u mailen naar info@sivon.nl.