Word lid!

Kosten en voorwaarden

Wie kan lid worden

Vooralsnog kunnen alleen publiek bekostigde onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs lid worden. Andere coöperaties en organisaties kunnen geen lid worden. Zij kunnen wel als mede-vrager meedoen aan aanbestedingen.

Wat moet ik doen om lid te worden?

Als u lid wilt worden moet u eerst een intern besluitvormingsproces doorlopen. Waarschijnlijk moet u uw (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en raad van toezicht informeren. In sommige gevallen moet u daar ook om advies of instemming vragen.

Vervolgens wordt het lidmaatschap vastgelegd in de ledenovereenkomst. De looptijd van de ledenovereenkomst is gelijk aan de looptijd van het lidmaatschap. SIVON is opgericht met uitsluiting van aansprakelijkheid. Verliezen van de coöperatie kunnen niet worden verhaald op de leden.

Kosten

De jaarlijkse bijdrage bedraagt:

  • Schoolbesturen met 1000 leerlingen of minder:       €1000 per jaar.
  • Schoolbesturen met meer dan 1000 leerlingen:      €2800 per jaar.

Voor het basisbedrag krijgt u:

– Toegang tot de diensten Leren en professionaliseren, Advies en Benchmarking.

– Mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen op het gebied van internetverbinding en wifi.

 

Voor de aanvullende diensten betaalt u 2 bedragen: een inkooptoeslag en een dienstentoeslag.

  • De inkooptoeslag betaalt u omdat u participeert in een gezamenlijk inkooptraject.
  • De dienstentoeslag betaalt u omdat die gerelateerd is aan de dienst die u afneemt.

Beide bedragen verschillen per dienst.

Binnenkort vindt u hier een lijst met de tarieven.

Opzeggen

De opzegtermijn  voor leden is dit 1 jaar. Opzeggen door SIVON is 6 maanden.
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, stuur dan een mail naar info@sivon.nl.