Meld u aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle vragen over de aanschaf van laptops via SIVON

Laatst bijgewerkt: 02 april 2020

Mijn aanvraag voor laptops wordt niet of gedeeltelijk gehonoreerd. Hoe komt dit?

Het aantal aangevraagde laptops was groter dan het aanbod. Dat betekent dat niet alle gevraagde laptops toegekend kunnen worden aan de scholen en dat de beschikbare laptops verdeeld worden onder de aanvragers. De PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW hebben gezamenlijk besloten dat de vermogenspositie van besturen als uitgangspunt dient voor de verdeling van de laptops. De prioriteit ligt bij besturen met een lage vermogenspositie. Heeft u meer vragen over de verdeling en de toekenning van uw aanvraag? Mail als po-bestuurder naar meldpuntdevices@poraad.nl  en mail als vo-bestuurder naar meldpuntdevices@vo-raad.nl.

Voor het in ontvangst nemen van de laptops moeten we een bruikleenovereenkomst tekenen. Krijgen wij geen laptops zolang deze niet ondertekend is?

De opdracht voor de levering van de laptops is uitgezet bij de leveranciers, zodat de levering geen vertraging oploopt en leerlingen zo snel mogelijk  een laptop krijgen. Desondanks vragen wij u zo spoedig mogelijk de bruikleenovereenkomst te ondertekenen.

Worden de laptops aan ons schoolbestuur geschonken, of moeten wij deze weer terugsturen zodra leerlingen weer naar school kunnen?

De laptop krijgt u voorlopig in bruikleen. In de komende weken geven wij u meer duidelijkheid over of scholen de laptops in eigendom krijgen. Zodra we hier meer over weten, informeren wij u verder.

Ik nog geen mail ontvangen met een link naar de bruikleenovereenkomst, hoe kan dat?

De bruikleenovereenkomst moet eerst door een aantal mensen gecontroleerd worden. Daardoor kan het wat langer duren voordat u de mail ontvangt.

Waarom schaft SIVON laptops aan voor scholen in het po, vo en mbo?

Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet toegankelijk. Dit komt bijvoorbeeld omdat zij thuis geen laptop, computer of tablet hebben. Veel scholen hebben hiervoor een oplossing gevonden. Scholen lenen een device uit aan de leerling oscholen ontvangen hulp van leveranciers, het bedrijfsleven of de gemeente.  

Voor scholen die via bestaande regelingen geen laptops konden aanschaffen, heeft SIVON een oplossing. SIVON is gevraagd door het ministerie van OCW zoveel mogelijk laptops aan te schaffen. Isamenwerking met het ministerie en de sectorraden verdeelt SIVON deze over scholen in het po, vo en mbo. Zo kan het onderwijs voor alle leerlingen in Nederland doorgaan. 

Hoe weet SIVON hoeveel laptops er nodig zijn?

Om te achterhalen hoeveel laptops er nodig zijn, vragen we besturen die voldoen aan de voorwaarden om het aanmeldformulier aanschaf laptops in te vullen. 

Voor welke leerlingen zijn de laptops bedoeld?

De laptops die schoolbesturen krijgen, zijn speciaal bedoeld voor leerlingen die ze het hardst nodig hebben. Dit zijn leerlingen die thuis geen laptop, computer of tablet hebben en die deze niet via de school kunnen krijgen. Het ministerie van OCW wil ervoor zorgen dat ook deze leerlingen les blijven krijgen. 

Hoe kom ik als bestuur in aanmerking voor laptops via SIVON?

Om in aanmerking te komen voor laptops via SIVON moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.  

U bent een bestuur in het po, vo of mbo én u heeft actief alle bestaande regelingen en mogelijkheden onderzocht. Ondanks dat is het niet gelukt om extra laptops voor uw leerlingen te krijgen. Bestaande regelingen of mogelijkheden zijn:  

  1. Laptops uit eigen voorraad verstrekken 
  2. Laptops kopen met eigen middelen 
  3. Laptops aanschaffen via de gemeente of via bestaande regelingen of fondsen

In het aanmeldformulier kunt u aangeven hoeveel laptops u nodig heeft. Wij ontvangen uw aanmeldformulier uiterlijk donderdag 26 maart om 15.00 uur.

Kunnen schoolbesturen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba en Sint Eustatius ook een aanvraag indienen?

Schoolbesturen op de BES-eilanden kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag is niet bedoeld voor schoolbesturen op de eilanden Aruba en Curaçao.

Moet ik lid zijn van SIVON om in aanmerking te komen voor de laptops?

U hoeft geen lid te zijn van SIVON om in aanmerking te komen voor de laptops. 

Hoe kan ik mij aanmelden voor extra laptops?

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier aanschaf laptops. In het aanmeldformulier kunt u aangeven hoeveel laptops u nodig heeft. Wij ontvangen uw aanmeldformulier uiterlijk donderdag 26 maart om 15.00 uur.

Tot wanneer kan ik extra laptops aanvragen via SIVON?

Wij ontvangen uw aanmeldformulier uiterlijk donderdag 26 maart om 15.00 uur.

Ik wil me aanmelden voor extra laptops, maar de deadline van donderdag 26 maart 15.00 uur is verstreken. Kan ik nog een aanvraag indienen?

Op dit moment is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. We zijn in gesprek met het ministerie van OCW over een tweede aanvraagronde voor besturen die zich nog niet hebben aangemeld, maar wel laptops nodig hebben voor leerlingen. Zodra we hier meer over weten, informeren we u via de nieuwsbrief van SIVON.

Zijn er kosten aan verbonden aan mijn aanvraag?

Er zijn geen kosten verbonden aan uw aanvraag. De aanschaf van de laptops wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.  

Hoeveel laptops kan ik maximaal krijgen?

Er is geen maximum aan het aantal laptops. SIVON stelt in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW en de sectorraden een verdeling vast van de beschikbare laptops over het aantal aanmeldingen van schoolbesturen. We kunnen niet garanderen dat u alle laptops krijgt die u aanvraagt. 

Wanneer ontvangen scholen de laptops?

Op dit moment zijn we bezig met de aanschaf van de laptops. Zodra we weten wanneer we kunnen leveren, ontvangt u hierover meer informatie. We proberen de laptops zo snel mogelijk te leveren. 

Wat voor type laptops koopt SIVON?

We kopen Windowslaptops en Chromebooks. De laptops worden geleverd inclusief standaardsoftware, lader, hoes en 1 jaar fabrieksgarantie. Eventuele na-configuratie, uitlevering aan leerlingen en verzekering is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 

Let op: wanneer u kiest voor Windows-laptops dan moet uw eigen ict-leveranciers of ict-afdeling de laptops koppelen aan de (Azure) Active Directory van het schoolbestuur.

Voor welke type laptop kies ik?

Kies voor een laptop die aansluit bij de cloudomgeving van uw bestuur. Bij G-Suite kiest u voor Chromebooks en bij Office 365 kiest u voor Windows-laptops.

Wanneer u kiest voor Windows-laptops, is het belangrijk dat uw eigen ict-afdeling of ict-leverancier de laptops kan koppelen aan een Active Directory (2012 of later) of de Azure Active Directory van het bestuur. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u het beste kiezen voor Chromebooks.

Wie is er verantwoordelijk bij schade aan de laptops?

De laptops worden standaard geleverd met 1 jaar fabrieksgarantie. De verzekering en afhandeling van schade aan de laptops is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Mogen scholen de laptops houden?

Zo lang onderwijs op afstand nodig is, krijgt u de laptop in bruikleen.  

Kan ik mij als ouder ook melden voor een laptop voor mijn kind?

De aanschaf van laptops via SIVON verloopt via de schoolbesturen in het po, vo en mbo. Als ouder kunt u zich niet direct aanmelden. U kunt wel contact opnemen met uw school en hen erop wijzen dat het mogelijk is om via SIVON laptops aan te schaffen.  

Wat doet SIVON voor gezinnen zonder of met langzaam internet?

In eerste instantie richtte SIVON zich op het beschikbaar stellen van laptops aan leerlingen in het po, vo en mbo. We bekijken samen met het ministerie van OCW, het ministerie van EZK, de sectorraden en telecomproviders hoe we gezinnen zonder internet kunnen helpen. SIVON onderzoekt daarom hoeveel leerlingen en leraren geen internet hebben. Lees hier meer over op de pagina Internet voor leerlingen en leraren en meld u aan via het aanmeldformulier inventarisatie internet.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Alle informatie over de aanschaf van extra laptops vindt u op sivon.nl. We vullen deze pagina dagelijks aan met nieuwe veel gestelde vragen. Houd deze pagina in de gaten. Heeft u een vraag die wij nog niet hebben beantwoord? Neem dan contact op met SIVON via info@sivon.nl of bel Kennisnet support via 0800 – 321 22 33.