Word lid!

Leren en professionaliseren

De leden van SIVON vormen samen een kennis- en leergemeenschap. Besturen wisselen ervaringen uit, doen expertise op en onderzoeken hoe ze ict binnen hun eigen organisatie zo effectief mogelijk kunnen organiseren. Aan de orde komen onder andere marktoriëntatie, juridische valkuilen en effectief organiseren van het inkoopproces. SIVON organiseert hiervoor themabijeenkomsten, workshops en Special Interest Groups.

De bijeenkomsten worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen binnen een bestuur, zoals bestuurders, specialisten of andere geïnteresseerden.