Leermiddelen en leeromgeving

Verbeter uw leermiddelenbeleid. We trekken samen op naar de markt, delen best practices, doen marktconsultaties en organiseren gebruikersgroepen.

SIVON zet zich in voor:

  • Meer ruimte voor maatwerk, door flexibel leermateriaal.
  • Zicht krijgen op de kwaliteit van leermateriaal.
  • Een betere prijs-kwaliteitverhouding.
  • Invloed uitoefenen op diensten en producten.
  • Scholen ontzorgen bij de inkoop en distributie.

Welke diensten biedt SIVON?

Online community

SIVON biedt een online kennisgroep aan, waarin kennis en ervaring tussen geïnteresseerden binnen het onderwerp kan worden uitgewisseld. Geïnteresseerden binnen deze communities zijn bijvoorbeeld bestuurders, leermiddelen specialisten, inkopers, et cetera.

Aanbestedingskalender

SIVON heeft uit openbare gegevens een aanbestedingskalender voor leermiddelen en leeromgevingen ontwikkeld. Hierin staat welke aanbestedingen de afgelopen jaren zijn gedaan en wanneer we verwachten dat schoolbesturen weer een nieuwe aanbestedingsprocedure starten.

Gezamenlijk aanbesteden leermiddelen

Wilt u als schoolbestuur meer gemak en zekerheid bij de aanschaf van leermiddelen? Heeft u behoefte aan betere voorwaarden, een goede prijs-kwaliteitverhouding en meer invloed op de ontwikkeling van de markt, zodat de leveranciers beter kunnen inspelen op de wensen van scholen? Sluit u zich dan aan bij de gezamenlijke inkoop van leermateriaal met ondersteuning vanuit SIVON.

SIVON organiseert gezamenlijke aanbestedingen voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Deelname aan een gezamenlijke aanbesteding heeft geen invloed op de onderwijskundige keuzes die u maakt. In het vo verwachten we verschillende aanbestedingen te gaan doen, gericht op zowel levering in een all-in-one raamovereenkomst en levering per lesmethode. De precieze invulling hiervan hangt af van de wensen van deelnemende besturen.

De voorbereidingen voor de eerste gezamenlijke aanbesteding voor het vo voor schooljaar 21/22 zijn gestart. De publicatie van de eerste gezamenlijke aanbesteding is gepland voor juni. Bij voldoende aanmeldingen wordt een tweede gezamenlijke aanbesteding georganiseerd, met publicatie in september/oktober. Ook voor het po zijn de voorbereidingen gestart voor een gezamenlijke aanbesteding voor schooljaar 21/22. Wilt u meer weten over de gezamenlijke aanbesteding, dan bent u van harte welkom bij onze informatiebijeenkomsten, zie hiervoor de agenda. Ook vindt u meer informatie in het artikel Gezamenlijk aanbesteden leermiddelen: dit zijn de meest gestelde vragen.

Heeft u vragen over gezamenlijke leermiddelenaanbesteding? Neem dan contact met ons op via leermiddelen@sivon.nl.

Best practices

Uit aanbestedingen van andere besturen is veel te leren. Wij verzamelen best and bad practices op het gebied van aanbesteden van leermiddelen. Lees de eerste 13 best practices over het aanbesteden van leermiddelen.

Pilot: analysetool bestelgegevens leermiddelen

Om u te helpen in keuzes rond het verwerven van leermateriaal, geven we u inzicht in het bestelgedrag van uw scholen. Zo kunt u uw scholen onderling vergelijken en kunt in gesprek gaan over de verschillen.

Tijdens de pilotfase onderzoeken we of we dit als kosteloze of betaalde dienst kunnen aanbieden. De pilot wordt voor de zomer afgerond.

Marktconsultatie leeromgevingen

We organiseren bijeenkomsten over het inkoopproces van leermiddelen. Op de bijeenkomst geven leveranciers uit de leermiddelenmarkt een toelichting op hun visie over de inkoopstrategie van leermiddelen en de ontwikkelingen in de markt.

Door als schoolbestuur in gesprek te gaan met verschillende leveranciers, worden uw wensen en behoeften gehoord en de ontwikkelingen in de markt gedeeld.

In 2019 vonden verschillende marktconsultaties plaats. Beknopte verslagen van de gesprekken vindt u in onze online community. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@sivon.nl

Aanbestedingsadviesraad

Ontvang advies op maat bij uw volgende ict- of leermiddelenaanbesteding.

lees meer

Contact

Neem contact met ons op voor uw vragen.

contact