Over ons

SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo. Binnen onze coöperatie bepalen de leden gezamenlijk de richting. Als schoolbestuur staat u aan het roer. U krijgt toegang tot expertise en kennisdeling en zorgt samen met andere besturen voor een passend aanbod van ict-producten en diensten voor scholen.

Organisatie

SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo. Wij hebben een ledenraad, een bestuur en een raad van commissarissen.

lees meer

Onze missie en visie

SIVON helpt schoolbesturen hun onderwijsambities realiseren met kennis, producten en diensten.

lees meer

Samenwerking

SIVON werkt nauw samen met Kennisnet, SURF en de sectorraden.

lees meer

Belangenbehartiging

SIVON verenigt schoolbesturen en behartigt hun belangen.

Lees meer