Onze missie en visie

Schoolbesturen kunnen bouwen op hoogwaardige, toekomstbestendige en geschikte (ict-)kennis, producten en diensten om onderwijsambities te realiseren.

Visie van SIVON

Alle schoolbesturen in Nederland kunnen zorgeloos bouwen op hoogwaardige, toekomstbestendige en voor onderwijsdoeleinden geschikte (ict-)kennis, producten en diensten waarmee ze hun onderwijsambities kunnen realiseren tegen een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Om onze visie te realiseren, zorgen wij voor:

  • gunstige voorwaarden in prijs-kwaliteit voor producten en diensten
  • kennis
  • ict-voorzieningen door gezamenlijke inkoop
  • ontwikkeling en exploitatie van een stabiele ict-omgeving

Missie van SIVON

SIVON zorgt ervoor dat leerlingen, leraren en overig onderwijspersoneel onder gunstige voorwaarden kunnen beschikken over adequate (ict-)voorzieningen voor onderwijs en talentontwikkeling, in nationale en internationale samenwerking.

SIVON ontwikkelt, innoveert en exploiteert samen met schoolbesturen een stabiele ict-infrastructuur en organiseert vraagbundeling, samenwerking en kennisuitwisseling voor de aangesloten schoolbesturen.

Doordat kennis en expertise beter worden georganiseerd, tijd en geld beschikbaar komt bij scholen en de markt beter wordt bevraagd, ontstaat er ruimte voor innovatie. De toegevoegde waarde voor leden staat daarbij centraal.

Organisatie

SIVON is een coöperatieve vereniging van schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs.

organisatie

Samenwerking

SIVON werkt samen met Kennisnet en is lid van SURF. De sectorraden steunen de samenwerking binnen SIVON.

samenwerking