Organisatie

SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. SIVON heeft een ledenraad, een bestuur en een raad van commissarissen.

SIVON leden

Schoolbesturen in heel Nederland hebben zich aangesloten bij SIVON. Als u lid wordt van SIVON, profiteert u van alle voordelen die de samenwerking met SIVON-schoolbesturen biedt.

bekijk de ledenlijst

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. De taken van de ledenraad zijn:

 1. vertegenwoordigen van alle leden
 2. bewaken van doelstellingen
 3. besluitvorming

De ledenraad is ingedeeld in 4 kamers. Het leerlingaantal bepaalt in welke kamer een schoolbestuur wordt ingedeeld.

Kamer klein

 1. Po-besturen met 1.000 leerlingen of minder
 2. Vo-besturen met 3.500 leerlingen of minder

Kamer primair onderwijs groot – 10 leden

 1. Po-besturen met meer dan 1.000 leerlingen

Kamer voortgezet onderwijs groot – 10 leden

 1. Vo-besturen met meer dan 3.500 leerlingen

Kamer combinatie – 8 leden

 1. Besturen met zowel po-als vo-scholen

bekijk de ledenraad

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen, die ook lid zijn van SIVON. Zij worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Op deze manier is er een brede vertegenwoordiging en kan er samen verder gebouwd worden aan de coöperatie. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 1. Voorzitter: Huub van Blijswijk (Stichting BOOR)
 2. Secretaris: Ingrid de Bonth-Weekhout (Lucas Onderwijs)
 3. Penningmeester: Bert Nelissen (INNOVO)
 4. Jan-Kees Meindersma (De Groeiling)
 5. Fridse Mobach (Carmelcollege)

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is onafhankelijk, houdt toezicht op het beleid van het bestuur. De raad van commissarissen bestaat uit:

 1. Koos van der Steenhoven – voorzitter
 2. Kees Neggers – lid
 3. Ingrid Verheggen – lid
 4. Marco Plasier – lid
 5. Tuyen Nguyen – lid

Medewerkers

 1. Natasja Langerak – programmamanager
 2. Philip Post – bestuurssecretaris

Missie en Visie

Alle schoolbesturen in Nederland kunnen zorgeloos bouwen op hoogwaardige, toekomstbestendige en voor onderwijsdoeleinden geschikte (ict-) kennis, producten en diensten waarmee ze hun onderwijsambities kunnen realiseren tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

onze visie

Samenwerking

SIVON werkt samen met Kennisnet en is lid van SURF. De sectorraden steunen de samenwerking binnen SIVON. Hoe gaat dit in z’n werk?

samenwerking