terug naar over ons

Organisatie

SIVON-leden

Schoolbesturen in heel Nederland hebben zich aangesloten bij SIVON. Als lid van SIVON, profiteert u van alle voordelen die de samenwerking met SIVON-schoolbesturen biedt.

Verschillende besturen in Nederland gingen u voor.

bekijk de ledenlijst

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie SIVON. De ledenraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. De taken van de ledenraad zijn:

 • vertegenwoordigen van alle leden
 • bewaken van doelstellingen
 • besluitvorming

De ledenraad is ingedeeld in 4 kamers. Het leerlingaantal bepaalt in welke kamer een schoolbestuur wordt ingedeeld.

Kamer klein

 • Po-besturen met 1.000 leerlingen of minder
 • Vo-besturen met 3.500 leerlingen of minder

Kamer primair onderwijs groot – 10 leden

 • Po-besturen met meer dan 1.000 leerlingen

Kamer voortgezet onderwijs groot – 10 leden

 • Vo-besturen met meer dan 3.500 leerlingen

Kamer combinatie – 8 leden

 • Besturen met zowel po-als vo-scholen

bekijk de ledenraad

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen, die ook lid zijn van SIVON. Zij worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Op deze manier is er een brede vertegenwoordiging en kan er samen verder gebouwd worden aan de coöperatie. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Huub van Blijswijk (Stichting BOOR)
 • Secretaris: Ingrid de Bonth-Weekhout (Lucas Onderwijs)
 • Penningmeester: Bert Nelissen (INNOVO)
 • Jan-Kees Meindersma (De Groeiling)
 • Fridse Mobach (Carmelcollege)

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is onafhankelijk, houdt toezicht op het beleid van het bestuur. De raad van commissarissen bestaat uit:

 • Koos van der Steenhoven – voorzitter
 • Kees Neggers – lid
 • Ingrid Verheggen – lid
 • Marco Plasier – lid
 • Tuyen Nguyen – lid

Medewerkers

 • Natasja Langerak – programmamanager
 • Philip Post – bestuurssecretaris