Ledenlijst

 • Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
 • De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs/voorzieningen
 • Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
 • Stichting primair onderwijs Fluvius
 • Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
 • De Groeiling, Stichting katholiek interconfessioneel primair onderwijs
 • Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
 • Stichting Klasse
 • Stichting Spaarnesant
 • ’t Blokhuus
 • Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Apeldoorn
 • Stichting Trinamiek, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen-bijzonder primair en voortgezet onderwijs
 • Stichting CVO op reformatorische grondslag Veenendaal en omgeving
 • Stichting Onderwijsgroep ZW-Drenthe
 • Stichting SVO Steenwijkerland-Weststellingwerf
 • Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen
 • Stichting Onderwijs Midden-Limburg
 • Stichting Het Rhedens
 • Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden
 • Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
 • Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi
 • Het Baken Almere, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
 • Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
 • Stichting Lucas Onderwijs
 • Stichting Delta Onderwijs
 • Stichting De Onderwijsspecialisten
 • Stichting Openbaar Onderwijs Almere
 • Stichting BOOR
 • Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
 • Stichting Het Rijnlands Lyceum
 • Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
 • De Basis, stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem
 • Stichting Fioretti Teylingen
 • Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs
 • Stichting Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs
 • Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
 • Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
 • Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede
 • Stichting Primair Openbaar Onderwijs Ede
 • Stichting voor P.C.V.O. voor Meppel en omgeving
 • Stichting Carmelcollege
 • Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
 • Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
 • Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
 • Stichting Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles
 • Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden
 • Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe
 • Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur en omgeving
 • Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving
 • Stichting Ambion Holding
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht
 • Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal
 • Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden
 • Stichting Isendoorn
 • Stg. OSG Singelland, Openb. VO Smallingerland en omgeving
 • Stichting Waerdenborch
 • Stichting Dunamare Onderwijsgroep
 • Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek
 • Stichting Hub Noord-Brabant
 • Wereldkidz (St. openbaar onderwijs rijn- en heuvelland)
 • Iris, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
 • Stichting H3O voor Christelijk peuterwerk, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs
 • Stichting Dynamiek Scholengroep
 • SKPCPO Delta
 • Stichting Gabriel
 • Stichting Reformatorisch Onderwijs
 • Stichting Katholiek Onderwijs de Streek
 • Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
 • Stichting Gooise Scholen Federatie
 • Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
 • Stichting Willibrord
 • Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht (PCOU)
 • Stichting Sirius
 • Amsterdam West Binnen de Ring
 • Achterhoek VO
 • Stichting Penta
 • Openbaar Onderwijs Groningen
 • Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet onderwijs het Gooi (SIVOG)
 • Stichting dr. Aletta Jacobs College
 • Stichting Allure
 • Sint Augustinusstichting
 • Kerobei, Stichting voor K/OPO Gem.
 • Beesel, Maasbree en Venlo
 • Stichting CVO-AV
 • Stichting Het Assink Lyceum
 • Stichting Trigoon
 • Stichting Staring College
 • Conexus
 • Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe
 • Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard
 • Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Helmond
 • Stichting Ceder Groep
 • Stichting Quadraam, Gelderse Onderwijs Groep
 • Stichting Talent Openbaar Basisonderwijs Hoorn
 • Stichting PCOHS
 • Vereniging v. C.N. Schoolonderwijs te Lunteren
 • Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs Sneek e.o.
 • Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon
 • Stichting Kentalis Onderwijs
 • Stichting Markland College
 • Stg. Ger. Voortgezet Onderwijs Oost-Nederland
 • Stichting Rijdende School
 • Stichting Kindante, leren leren, leren leven
 • Stichting Gereformeerde Scholengroep
 • Stichting Algem. Toegankel. Onderwijs 3-Stromenland
 • Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht
 • Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam
 • Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)
 • Stichting Gewoon Speciaal
 • Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP)
 • Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en omstr.
 • Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Westelijk Nederland
 • Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
 • Stichting Scholengroep Spinoza voor VO te Voorb., Leidschendam eo
 • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
 • Stichting Hervormde Scholen de Drieslag
 • Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen en omstr.
 • Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
 • Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer
 • Stichting Specialisten in Passend Onderwijs
 • Stichting Christelijke Scholengroep De Waard
 • Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Oost West Friesland
 • Samenwerkingstichting Voortgezet Onderwijs ROCvA (vo)
 • Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs
 • Stichting ‘Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht’
 • Stichting Meer Primair
 • Stichting Werkplaats Kindergemeenschap
 • Agora, Stg. voor Bijzonder Prim. Onderw. in de Zaanstreek
 • Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.grp
 • Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
 • Stichting Vrije Scholen Rijnstreek
 • Ver. Gereformeerd Voortgezet Onderwijs v. Midden-Nederland
 • Stichting Katholiek Basisond. De Goede Herder
 • Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
 • Onderwijsstichting De Kempen
 • Stichting Islamitische Scholen Helmond en omgeving
 • Stichting voor Christelijk Onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken
 • Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
 • Stg. Petrus Canisius College, Kath. Sch.gem. Voortg. Onderw.
 • Stichting Samenwerkingsschool ‘de Overlaat’
 • Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
 • Stichting Scholengr. Den Haag Zuid-West
 • Stg. Katholiek Voortg. Onderw. Rotterdam
 • Stg. Christelijke Onderw. Grp Vallei & Gelderland-Midden
 • Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs
 • Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen
 • Stichting Dorenweerd College
 • Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk
 • Stichting Erasmus College
 • Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
 • Vereniging ‘een School met de Bijbel’
 • Stichting S. Adelbert College
 • Stg. Kath. Voortgez. Onderwijs ‘De Breul’
 • Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden
 • Stichting Meridiaan College kath. sch.gem. voortg. onderw.
 • St. v. Prot. Chr. Onderwijs voor Almelo en omgeving
 • Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep
 • Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink
 • Stg. voor Prot. Christelijk Onderwijs Roosendaal
 • Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
 • Stichting O.R.S. Lek en Linge
 • Stichting Christelijk Onderwijs Over-en Midden-Betuwe
 • Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs
 • Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in Apeldoorn en Omgeving
 • Stg. Katholiek Primair Onderw. Oost-Veluwe
 • Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving
 • Samenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo
 • Ver. Stg./Inst.houd. Chr. Sch. Vgz. Onderwijs Goeree-Overfl.
 • Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
 • Stg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. de Meerwaarde
 • Stichting Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad