Samenwerking

SIVON werkt samen met Kennisnet en is lid van SURF. De sectorraden steunen de samenwerking binnen SIVON. Hoe gaat dit in z’n werk?

Samenwerking Kennisnet

Wij werken nauw samen met Kennisnet. Hiervoor hebben wij een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met algemene kennisdeling, tools en de dialoog met leveranciers werkt Kennisnet aan het algemene belang voor de sector. SIVON behartigt de belangen van haar leden en biedt ondersteuning op maat voor haar leden.

Lidmaatschap SURF

SURF is de samenwerkingsorganisatie voor het onderwijs (mbo en hoger onderwijs) en onderzoek op het gebied van ICT. SIVON is lid van SURF. Door dit lidmaatschap kunnen wij de diensten van SURF gebruiken in onze eigen dienst voor connectiviteit. Ook voorziet SURF ons van kennis.

De rol van de sectorraden

De sectorraden hebben benoemingsrecht in de Raad van Commissarissen van SIVON. Zij ondersteunen het initiatief en besteden aandacht aan SIVON in haar communicatie-uitingen.

Wie zijn wij?

SIVON is van en voor besturen in het primair en voortgezet onderwijs. Samen bundelen we krachten om te zorgen voor goede en veilige ict-toepassingen.

wie zijn wij

Voordelen van lidmaatschap

Als lid van SIVON profiteert u van alle voordelen die onze samenwerking biedt.

de voordelen op een rij