SIVON behartigt belangen schoolbesturen

Digitalisering speelt een grote en belangrijke rol in het onderwijs. Nu en in de toekomst. Het is een ingewikkeld onderwerp dat vraagt om een gezamenlijke aanpak door schoolbesturen. Daarom verenigt SIVON schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs op dit thema en behartigen we hun belangen.

SIVON werkt voor en met het onderwijs aan passende ict-producten en -diensten. Als vereniging van en voor schoolbesturen werken we op meerdere vlakken aan belangenbehartiging. Zo realiseren we voor het onderwijs gunstige voorwaarden op het gebied van prijs, kwaliteit en keuzevrijheid. Voorkomen we dat scholen te afhankelijk worden van leveranciers en daar soms zelfs aan gebonden worden. En kennen we de voorwaarden in contracten en bewaken we die proactief. We regelen dus allerlei zaken op het gebied van digitalisering en ontzorgen daarmee schoolbesturen. Allemaal zodat zij hun kerntaak kunnen uitoefenen: onderwijs verzorgen.

“Vanwege het ongelooflijk grote belang van digitalisering voor het onderwijs behartigt SIVON de belangen van vele schoolbesturen. Digitaliseren gaat steeds meer een rol krijgen en dat moet goed en veilig gebeuren. Dat vraagt om gezamenlijke slagkracht van scholen en hun besturen.”

Paul Zevenbergen, uitvoerend bestuurder SIVON

Samenwerking met partners en scholen

Voor goede en veilige digitalisering in het onderwijs is veel kennis nodig. Daarom werken we nauw samen met Kennisnet, SURF en de po- en vo-raad. Om ervoor te zorgen dat schoolbesturen voor zichzelf de beste keuzes maken, gaan we met ze in gesprek. Hoe willen ze digitalisering als onderwijsinstrument inzetten en hoe gaat het ze helpen bij hun onderwijsambities? SIVON neemt schoolbesturen werk uit handen én brengt kennisuitwisseling tussen scholen tot stand. Daarnaast houdt SIVON de markt in de gaten. Gebeurt er iets dat niet in het belang is van scholen? Dan wijzen we onze leden daarop én gaan we in overleg met de externe partij om te komen tot concrete, betere afspraken.

“Schoolbesturen nemen een groot aantal ict-diensten en -producten af van een groot aantal leveranciers. Het is voor een schoolbestuur haast ondoenlijk om alle ontwikkelingen te volgen. SIVON behartigt de belangen van schoolbesturen door de markt te volgen en ons te wijzen op risico’s.”

Jan Kees Meindersma, voorzitter college van bestuur De Groeiling en bestuurslid SIVON

Een meisje zit achter haar tafel in de klas. Op haar tafel ligt een open boek. Naast haar zit een juf. Ze kijken elkaar aan en geven elkaar een high five.

Voorbeelden van belangenbehartiging

Om de belangenbehartiging van SIVON en de meerwaarde van samen optrekken in plaats van individueel concreet te maken, lichten we vier voorbeelden kort toe.

  1. In 2020 sloot SIVON een akkoord met softwareleverancier Magister. SIVON maakte namens 140 schoolbesturen afspraken met deze leverancier over de inrichting van het digitale onderwijssysteem Magister en de bijdrage die scholen in het voortgezet onderwijs hiervoor betalen. Een aanvankelijke prijsverhoging viel uiteindelijk veel lager uit.
  2. In 2020 zorgde SIVON er met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor dat ruim 70.000 devices aan scholen werden geleverd, zodat alle kinderen – ook degenen die thuis geen device tot hun beschikking hadden – online lessen konden volgen.
  3. In 2020 en 2021 voerde SIVON namens 100 schoolbesturen gesprekken met verschillende leveranciers van leermiddelen die de btw-verlaging van 21 naar 9 procent niet in het voordeel van het onderwijs doorvoerden.
  4. In 2021 maakte SIVON samen met SURF voor onderwijsinstellingen in Nederland afspraken met Google. Google verbetert de privacybescherming en mag gegevens van scholen en leerlingen niet voor eigen doeleinden gebruiken. Scholen kunnen Google-diensten en Chromebooks blijven gebruiken.

Meer informatie

Bent u lid van SIVON en wilt u meer weten over hoe SIVON uw belangen behartigt? Neem dan contact op met onze relatiemanagers.

Bent u nog geen lid van SIVON? Lees dan meer over wat SIVON voor u kan betekenen, het SIVON-lidmaatschap en word lid van deze groeiende coöperatie onderwijsbesturen.