Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Vacature lid raad van commissarissen

SIVON is een samenwerking van schoolbesturen in het PO en VO en heeft als doel dat alle scholen in Nederland hun onderwijsambities kunnen realiseren met ICT. En dit tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding.  Dat doen we door activiteiten op het gebied van leermiddelen, IBP en connectiviteit. Om kennis te delen, samen te werken en gezamenlijk in te kopen.

SIVON is een coöperatie. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie, het bestuur bestuurt en de raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht. De RvC bestaat momenteel uit drie leden. Dit willen we uitbreiden naar vijf. De RvC wordt benoemd door de ledenraad.

De RvC is ingericht conform de moderne inzichten rond ‘corporate governance’ en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en staat het Bestuur met raad en daad terzijde. De governance code zoals vastgelegd door de NCR is toegepast volgens het principe van pas toe of leg uit. Uitgangspunt voor de raad van commissarissen is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben.

Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden van RvC zoals vastgelegd in de statuten en het reglement. De RvC wordt samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de coöperatie en een variatie in deskundigheden en competenties.

Gelet daarop bestaat de RvC uit:

  • Deskundigheid op het gebied van ict en innovatie;
  • Deskundigheid op het gebied van bestuur, onderwijs en overheid
  • Deskundigheid met een onderwijsprofiel (maar geen bestuurder)
  • Deskundigheid op het gebied van financiën;
  • Deskundigheid op het gebied van inkoop en aanbestedingen

Momenteel zijn de eerste drie profielen vertegenwoordigd in de raad. Ter versterking van de raad zijn wij op zoek naar leden met een financiële achtergrond en met deskundigheid op het gebied van inkoop en aanbestedingen.

Mocht u interesse hebben, bekijk dan het uitgebreider profiel.

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid raad van commissarissen bij SIVON? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan secretariaat@sivon.nl ten name van Philip Post.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Na een eerste selectie zullen de kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met (een afvaardiging van) de huidige raad en het bestuur. Hierna zal een definitieve keuze gemaakt worden.