terug naar veelgestelde vragen

Hoe bepaalt SIVON de prijzen die zij vraagt voor producten en diensten?

De kosten worden doorgerekend op basis van de aanbiedingen die leveranciers doen, vermeerderd met eventuele kosten voor ondersteuning en servicemanagement. De verdeelsleutel verschilt per soort aanbesteding. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrag per leerling of om een bedrag per andere eenheid, zoals bijvoorbeeld per access point.