terug naar veelgestelde vragen

Hoe gaat SIVON om met verplichtingen uit lopende contracten?

De uitwerking is afhankelijk van de combinatie van de afspraken in huidige contracten en nieuwe afspraken.

Per bestuur wordt gekeken naar het lopende contract en de consequenties hiervan. Uitgangspunt is dat de eventuele (afkoop)kosten als gevolg van deze verplichtingen voor de school zelf zijn. Eventuele afkoopkosten worden niet gedeeld met andere scholen of besturen in de aanbesteding. Wat de verplichtingen precies zijn, hangt af van de voorwaarden die in het desbetreffende huurcontract staan. Hoe we dit gaan afwikkelen zal worden uitgewerkt in het bestek.

Veelgestelde vragen