terug naar veelgestelde vragen

Hoe worden verkiezingen voor de ledenraad georganiseerd?

Om de binding met de grote groep leden die door de ledenraad worden vertegenwoordigd te versterken, wordt in elk geval eenmaal per jaar een ledendag georganiseerd. Tijdens deze dag wordt de ledenraad benoemd. Deze ledendag krijgt een statutaire basis. Voorafgaand aan deze dag worden verkiezingen georganiseerd.

Elk lid mag één stem uitbrengen. Het is toegestaan te stemmen per volmacht mits deze is verstrekt aan een andere vertegenwoordiger van een ledenraadslid en maximaal voor twee ledenraadsleden.