terug naar veelgestelde vragen

Is er bij een gezamenlijke aanbesteding ruimte voor maatwerk?

Jazeker. De aanvraag voor de aanbesteding wordt gebaseerd op individuele behoeftes van scholen aan leermiddelen, de levering daarvan en bijkomende diensten. Door deze behoeftes als startpunt te nemen, te bundelen en generiek te vertalen naar een aanvraag, zorgen we ervoor dat iedere school vertegenwoordigd is.

Veelgestelde vragen