terug naar veelgestelde vragen

Is het ook mogelijk om voor slechts een deel van de locaties een dienst af te nemen?

Is mijn bestuur verplicht een product of dienst voor alle locaties af te nemen, of is het ook mogelijk om voor slechts een deel van de locaties een product af te nemen?

Leden zijn vrij in hun keuze voor de af te nemen diensten, maar diensten worden voor alle locaties van een bestuur afgenomen. Het is niet realistisch om te verwachten dat alle locaties op hetzelfde moment in staat zullen zijn de dienst af te nemen, gezien hun specifieke situatie en nog lopende contracten. Daarom is het mogelijk om gefaseerd in te stappen. Ook wordt een optionele migratieservice aangeboden, die schoolbesturen en locaties van advies kan voorzien wat betreft de migratie van huidige dienstverlening naar de nieuwe dienstverlening van de coöperatie.