terug naar veelgestelde vragen

Is het ook mogelijk op een later moment diensten af te nemen?

Stel uw bestuur heeft nog lopende contracten, is het dan ook mogelijk om op een later moment diensten af te nemen?

Ja, dat is mogelijk. Bij deelname aan een aanbesteding gaat het om de vraag of het bestuur op enig moment in de komende 3 jaar via SIVON diensten zou willen afnemen. Het bestuur betaalt pas vanaf het moment dat het de dienst afneemt. Het zou dus kunnen dat dat een moment in het tweede of derde jaar van de aanbesteding is.

De aanbestedingen worden zo ingericht dat besturen ook kunnen aansluiten als de aanbesteding al gedaan is. Aanbieders laten hiervoor meestal maar een beperkte ruimte. Als die ruimte benut is en nieuwe besturen willen de dienst afnemen, dan start een nieuwe aanbesteding. Mocht een bestuur later aansluiten, dan betaalt het wel de inkoopfee, net als de besturen die wel aan het begin van de aanbesteding hebben meegedaan.