terug naar veelgestelde vragen

Kies ik vooraf welke aanbesteding of percelen mijn schoolbestuur gebruikt?

Ja. Partijen die inschrijven op de aanbesteding, moeten kunnen inschatten hoe groot de opdracht in elk perceel is, wat de gevraagde dienstverlening is, et cetera.

We moeten daarom in het bestek van de aanbesteding aangeven welke besturen en scholen meedoen in welke aanbesteding en in welke percelen.

Veelgestelde vragen